Dự án đầu tư

Minh Phương corp. chuyên tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

 • XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

  Xây dựng kế hoạch kinh doanh bao gồm kế hoạch tài chính và ngân sách và có đầy đủ các yêu cầu chi tiết để hỗ trợ chi phí chi tiết và dự toán cần thiết trong giai đoạn lập kế hoạch kinh doanh cho một dự án đầu tư.

  18 Tin tức 14,357 lượt xem

 • TƯ VẤN DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN

  TƯ VẤN DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN

  Đối với dự án khu đô thị, nhà ở cần có thuyết minh việc triển khai dự án đầu tư đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn (nếu có); sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong dự án và kết nối với hạ tầng ngoài phạm vi dự án đối với dự án khu đô thị.

  4 chuyên mục

 • LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Hướng dẫn lập dự án đầu tư yêu cầu ứng dụng cho phép quản lý chi tiết dự án lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát chi tiết và lập kế hoạch tiếp theo xác định vi phạm các mức độ đầu tư chi phí, lịch trình...

  57 Tin tức 100,014 lượt xem

 • THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình là các tài liệu xây dựng, giai đoạn cần thiết kế như là phát triển và hoàn thiện trong quá trình phát triển thiết kế các tài liệu xây dựng.

  10 Tin tức 13,908 lượt xem

 • GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Giám sát xây dựng công trình cán bộ của Công ty sẽ có mặt theo thời gian đội thầu của Chủ đầu tư làm việc để kiểm tra quá trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ.

  5 Tin tức 10,270 lượt xem

 • LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ HỒ SƠ DỰ THẦU

  LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ HỒ SƠ DỰ THẦU

  Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng… và đánh giá hồ sơ dự thầu báo cáo kết quả cho chủ đầu tư

  11 Tin tức 30,715 lượt xem