TƯ VÂN ĐẦU TƯ

TƯ VÂN ĐẦU TƯ

 • DỰ ÁN MỚI

  DỰ ÁN MỚI

  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện đối với toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư của dự án nhưng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các kết quả thẩm định và phù hợp với tiến độ dự án tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án.

  2 chuyên mục

 • Tư vấn lập dự án

  Tư vấn lập dự án

  Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp Luật về đầu tư; việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công, dự án PPP được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

  6 Tin tức 1,874 lượt xem

 • Thiết kế quy hoạch

  Thiết kế quy hoạch

  Thiết kế quy hoạch theo yêu cầu riêng của từng dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải thực hiện các thủ tục, yêu cầu theo quy định của pháp luật có liên quan ở giai đoạn chuẩn bị dự án, trình cơ quan chủ trì thẩm định làm cơ sở xem xét, thẩm định thiêt kế xây dựng,

  2 Tin tức 624 lượt xem

 • Tư vấn dịch vụ môi trường

  Tư vấn dịch vụ môi trường

  Tư vấn dịch vụ môi trường mục đích của nghiên cứu này một phần là để điều tra xem liệu các biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất trong ĐTM cho kế hoạch hoạt động có được đưa vào hồ sơ thiết kế và được nhà thầu thực hiện trong các dự án đầu tư xây dựng

  2 Tin tức 431 lượt xem

 • Dich vụ thi công xây dựng công trình

  Dich vụ thi công xây dựng công trình

  Dich vụ thi công xây dựng công trình thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng;

  2 Tin tức 582 lượt xem

 • Thiết kế xây dựng công trình

  Thiết kế xây dựng công trình

  Thiết kế xây dựng công trình chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đối với công trình xây dựng theo tuyến; quy hoạch phân khu xây dựng đối với trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

  1 Tin tức 299 lượt xem