Dự án trang trại trồng cây Sâm Đại Quang

Dự án đầu tư trang trại trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang theo tiêu chuẩn Vietgap với mô hình công nghệ cao cho ngành thuốc đông dược và thủ tục xin cấp phép đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao

Dự án trang trại trồng cây Sâm Đại Quang

  • Mã SP:DA SDQ
  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:44,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư trang trại trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang theo tiêu chuẩn Vietgap với mô hình công nghệ cao

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 4

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 4

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 5

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 7

II.1. Bối cảnh chung về nền kinh tế xã hội thành phố HCM 7

II.1.1. Vị trí địa lý 7

II.1.2. Kinh tế 7

II.1.3. Địa chất, thủy văn 8

II.2. Phân tích thị trường 8

II.2.1. Thị trường cây Sâm Đại Quang trên thế giới 8

II.2.2. Thị trường cây Sâm Đại Quang xuất khẩu tại Việt Nam 10

CHƯƠNG III: MỤC TIỀU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 11

III.1.1. Mục tiêu của dự án trồng cây Sâm Đại Quang 11

III.1.2. Mục tiêu cụ thể. 11

III.1.3. Khái quát chung về dự án 12

III.1.4. Sự cần thiết đầu tư 12

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 14

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 14

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 15

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 15

IV.4. Hiện trạng sử dụng đất 15

IV.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 16

IV.6. Nhận xét chung về hiện trạng 16

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRANG TRẠI 17

V.1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 17

V.1.1. Khu điều hành và nhà kho xưởng thu hoạch bảo quản sản phẩm 17

V.1.2. Hạ tầng kỹ thuật 17

V.2. Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sâm Đại Quang: 19

V.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dược liệu quý 31

V.4. Kế hoạch kinh doanh và phương án tiêu thụ Sâm Đại Quang 33

V.4.1. Kế hoạch kinh doanh 33

V.4.2. Bán buôn: 33

V.5. Kế hoạch kinh doanh và phương án tiêu thụ cây Sâm Đại Quang 33

V.5.1. Kế hoạch kinh doanh 33

V.5.2. Bán buôn: 34

V.6. Kết quả sản xuất kinh doanh từ trang trại trồng cây Sâm Đại Quang 34

V.6.1. Kế hoạch trồng và chăn sóc cây cây Sâm Đại Quang theo tiêu chuẩn GAP 34

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THI CÔNG 38

VI.1. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 38

VI.1.1. Sơ đồ tổ chức công ty 38

VI.1.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 38

VI.1.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 38

VI.2. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 40

VI.2.1. Giải pháp thi công xây dựng 40

VI.2.2. Hình thức quản lý dự án 40

CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 42

VII.1. Đánh giá tác động môi trường 42

VII.1.1. Giới thiệu chung 42

VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 42

VII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 44

VII.1.4. Kết luận 46

CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 47

VIII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 47

VIII.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 47

VIII.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 47

VIII.2.2. Chi phí thiết bị 47

VIII.2.3. Chi phí quản lý dự án 48

VIII.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 48

VIII.2.5. Chi phí khác 49

VIII.2.6. Dự phòng chi 49

VIII.2.7. Lãi vay của dự án 49

VIII.3. Tổng mức đầu tư 49

CHƯƠNG IX: 53

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 53

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 53

X.1. Tiến độ sử dụng vốn 53

X.2. Phương án hoàn trả vốn vay 54

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 56

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 56

XI.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 56

XI.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 61

XI.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 61

Hiệu quả xã hội 62

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64

XII.1. Kết luận 64

XII.2. Kiến nghị 64

Dự án đầu tư trang trại trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang theo tiêu chuẩn Vietgap với mô hình công nghệ cao cho ngành thuốc đông dược và thủ tục xin cấp phép đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN trồng cây Sâm Đại Quang

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Công ty CP Kinh doanh tổng hợp và dạy nghề thương binh 27/7.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3241632592  do sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 19/9/2017.

- Trụ sở công ty: 115 Bàu Cát 1, P.11, Q. Bình Tân, TP.HCM.

- Đại diện pháp luật công ty:   Ông Nguyễn Hải Đăng -     Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:     093 1171277 - Fax :

- Vốn điều lệ đăng ký: 68.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng ./.)

- Ngành nghề chính:

+ Trồng cây công nghiệp, trồng cây dược liệu....

+ Trồng và chế biến các sản phẩm đông dược và dược liệu.

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Trang trại trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang

- Địa điểm:   Tại Bình Quới, Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố HCM

- Quỹ đất của dự án: 16.400 m2 thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Kinh doanh tổng hợp và dạy nghề thương binh 27/7.

- Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng đồng bộ: Hệ thống nhà màng, nhà kính và hệ thống kép tưới nước theo chu trình kép kín.

- Đầu tư mua phân bón, cây giống chất lượng cao.

- Phát triển mô hình trang trại trồng Sâm Đại Quang chất lượng cao thành một chuỗi các trang trại với hình thức tương tự trên phạm vi toàn quốc.

- Phát triển các nhà hàng kinh doanh sản phẩm từ trang trại cung cấp cho thị trường khu vực thành phố HCM và các vùng lân cận và trên toàn quốc.

- Đảm bảo sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Vietgap để xin cấp chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng nhăn cung cấp sản phẩm vào hệ thống các siêu thị và nhà thuốc, cơ sở sản xuất thuốc đông dược.

Tận dụng những lợi thế của địa điểm xây dựng một dư án có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của quận Bình Thạnh , thành phố HCM. Xây dựng trang trại sản xuất chất lượng cao nhằm cung cấp sản phẩm đông dược cho người tiêu dùng thuộc khu vực thành phố HCM, và các vùng lân cận; Khai thác và sử dụng một Cách hiệu quả tiềm năng vùng đất hiện có. Áp dụng qui trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm tạo ra Các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. Đồng thời dự án là mô hình điểm sản xuất theo quy mô công nghiệp chất lượng cao. Hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Hình thành mô hình điểm trong sản xuất và cung ứng vào các hệ thống phân phối khó tính như siêu thị, nhà thuốc đông dược…

- Quy mô trang trại: 16.400 m2 .

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 110 tỷ đồng. Trong đó: vốn chủ sở hữu của Công ty CP Kinh doanh tổng hợp và dạy nghề thương binh 27/7 là 20 tỷ đồng;.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian đầu tư và xây dựng dự án  đến tháng 12 năm 2018.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2019.

+ Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: tháng 12 năm 2019

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty CP Kinh doanh tổng hợp và dạy nghề thương binh 27/7. trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây Sâm Đại Quang theo qui trình chăm sóc, phân bón và tưới tiêu của Việtgap…

CHƯƠNG I: MỤC TIỀU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TRỒNG CÂY SÂM ĐẠI QUANG

I.1.1. Mục tiêu của dự án trồng cây Sâm Đại Quang

Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển trồng Sâm Đại Quang có hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái và đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm đông dược đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển trồng cây Sâm Đại Quang trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động. Từng bước đưa trồng cây Sâm Đại Quang trở thành một ngành kinh tế quan trọng, Tạo sự gắn kết giữa trang trại và người trồng Sâm Đại Quang, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp.

Hợp tác với đối tác nước ngoài để được chuyển giao cây công nghệ nông nghiệp hiện đại, công nghệ chế biến sản phẩm sau thu hoạch, gây và giữ giống, và phương thức quản lý mới có hiệu quả, xây dựng dự án nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Khai thác có hiệu qủa hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực thành phố HCM cũng như các vùng phụ cận của khu vực để phát triển trồng cây Sâm Đại Quang. Cung cấp cho xã hội một sản phẩm đông dược từ cây Sâm Đại Quang có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển trồng cây Sâm Đại Quang. 

Dự án trồng Sâm Đại Quang ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu của người dân. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

I.1.2. Mục tiêu cụ thể.

Xây dựng nhà màng (nhà kính, nhà lưới với các thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (trồng và chế biến sản phẩm Sâm Đại Quang theo công nghệ cao, công nghệ Organic) và tổ chức thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện của địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất.

Xây dựng nhà xưởng sản xuất chế biến các sản phẩm từ cây Sâm Đại Quang.

Khi dự án đi vào sản xuất với công suất ổn định, thì hàng năm dự án cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm loại theo tiêu chuẩn Vietgap.

Sản xuất theo tiêu chuẩn với công nghệ gần như tự động hoàn toàn, sử dụng hệ thống tưới tự động.

Toàn bộ sản phẩm của dự án được sơ chế, chế biến đóng gói và gắn mã vạch, từ đó có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến từng công đoạn trong quá trình sản xuất.

Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường. Xung quanh khu vực thực hiện dự án, được trồng cây Sâm Đại Quang cách ly với khu vực xung quanh, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất.

I.1.3. Khái quát chung về dự án

Việt Nam là nước nhiệt đới và cũng là một trong những xứ sở của Sâm Đại Quang. Các giống Sâm Đại Quang của Việt Nam không chỉ phong phú về kích cỡ, hương vị mà còn có những giá trị sử dụng rất khác nhau. Xuất phát từ thực tế yêu cầu đầu tư dự án Trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang tạo ra một dự án mang tính điểm nhấn trong hoạt động kinh tế xã hội của khu vục Thanh Đa, quận Bình Thạnh  trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan và thiết thực mà vai trò chủ đạo trong thực hiện dự án được gắn liền với trách nhiệm của nhà đầu tư. Để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng Trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang. Chủ đầu tư đã hoàn thiện phương án đầu tư dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn và trả lãi ngân hàng, trình UBND quận Bình Thạnh, thành phố HCM  cùng Các Sở, Ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng dự án.

I.1.4. Sự cần thiết đầu tư

Để kế thừa bảo tồn và phát triển nền y dược cổ truyền, chúng ta cần có nguồn dược liệu đảm bảo về chất lượng và đa dạng về chủng loại.

Việt nam là nước có nền y dược cổ truyền lâu đời. nền y dược đó có tiềm năng và vai trò to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hiện nay không chỉ Việt nam mà trên thế giới, với xu hướng “Trở về thiên nhiên” thì việc sử dụng các thươc từ dược liệu của người dân ngày càng gia tăng bởi nó ít có những tác động có hại và phù hợp với với quy luật sinh lý của cơ thể. Theo tổ chức y tế thế giới ( WHO), khoảng 80% dân số hiện nay trên thế giới vẫn dựa vào thuốc có nguồn gốc tự nhiên trong chăm sóc sức khỏa cộng đồng. Trong tuyên ngôn Alma Alta năm 1978 và ‘’ Hướng dẫn đánh giá y học cổ truyền ‘’ năm 1991, WHO luôn khuyến nghị dùng các thuốc cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe ban đầu, đánh giá mức độ an toàn và cũng như hiệu quả cũng như bảo đảm nguồn cung cấp những thuốc này.

Dược liệu nói chung, cây thuốc nói riêng có giá trị kinh tế có thể cao hơn trồng cây lương thực, thực phẩm. Trong mấy thập niên quá, hàng chục ngàn tấn dược liệu đã được khai thác tự nhiên và trồng trọt hàng năm, đem lại lợi nhuận lớn. Cây thuốc được phát triển có thể giúp cho nhiều vùng nông thôn, miền núi xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi tường.

Trong tình hình hiện nay chúng ta thấy tỷ lệ dược liệu nhập khẩu ngày càng nhiều, nhất là nhập qua đường tiểu ngạch, điều đó làm cho việc quản lý chất lượng dược liệu rất khó khan, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và uy tín của y dược cổ truyền Việt Nam. Để chủ động trong lĩnh vực phát triển y dược cổ truyền và đảm bảo y dược cổ truyền giữ được thế mạnh của y học Việt nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới thì chúng ta phải chủ động được nguồn dược liệu. Hơn bao giờ hết, lúc này phát triển dược liệu nên được coi là an ninh quốc gia. Phát triên trồng dược liệu còn là giải pháp quan trọng hạn chế tối đa việc khai thác tự nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ động, thực vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Sau thời gian khảo sát Công ty CP Kinh doanh tổng hợp và dạy nghề thương binh 27/7 nhận thấy địa bàn 489 D Bình Quới, Thanh Đa,, Q. Bình Thạnh , thành phố HCM là vùng có điều kiện tự nhiên cũng như điều kiện giao thông thuận lợi cho việc xây dựng Trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang còn có tính khả thi bởi Các yếu tố sau:

Thực hiện chiến lược phát triển Trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với Các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển của thành phố HCM đưa ra. Từng bước nâng cao giá trị, năng suất, chất lượng của sản phẩm góp phần đáng kể vào việc làm phong phú đa dạng sản phẩm sạch đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, xác định chương trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp hóa chất lượng cao là hướng đi đúng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa gắn liền với phát triển sinh thái bền vững, tạo các mô hình điểm tiêu biểu về sản xuất chất lượng theo hướng an toàn. Hướng tới phục vụ nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng đòi hỏi nguồn gốc chất lượng của từng sản phẩm và bán sản phẩm cho người tiêu dùng qua hệ thống siêu thị và nhà hàng.

Mặc dù hiện tại nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn, bất ổn về thời tiết nhưng sức khỏe luôn là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, lĩnh vực này luôn nằm trong chính sách phát triển đất nước của Chính phủ. Vì vậy dự án trồng cây dược liệu Sâm đại quang tại Khu Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM phù hợp vưới môi trường vĩ mô và mục tiêu phát triển của đất nước. Đây là căn cứ để xác định tính cấp thiết của dự án nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe, an ninh y tế.

Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh  tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân ở địa phương, tạo động lực phát triển. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng Trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được Các mục tiêu và yêu cầu phát triển kinh tế địa phương vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

CHƯƠNG II:  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG TRANG TRẠI TRỒNG CÂY SÂM ĐẠI QUANG

II.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

Việc lựa chọn địa điểm phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Có mặt bằng đủ diện tích xây dựng nhà xướng sản xuất với các điều kiện không bị ngập nước do lũ lụt, đảm bảo tính kinh tế trong san  lấp mặt bằng, thuế đất và gần nguồn cung cấp điện, nước, giao thông thuận tiện và tận dụng được các cơ sở hạ tầng sẵn có.

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc sản xuất, kinh doanh, giao dịch, tiếp cận thị trường.

- Được sự đồng ý các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, của chính quyền địa phương và của Ban lãnh đạo Công ty CP Kinh doanh tổng hợp và dạy nghề thương binh 27/7 quyết định lựa chọn địa điểm xây dựng của Dự án là tại 489 D Bình Quới, Thanh Đa, quận Bình Thạnh. thành phố HCM, trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang với diện tích khoảng (15.000 m2) trồng cây dược liệu và kết hợp với 1.400 m2 đất xây dựng nhà xưởng.

Xem thêm trang trại trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang theo tiêu chuẩn Vietgap với mô hình công nghệ cao phục vụ ngành đông dược Việt Nam.

Dự án đầu tư trang trại trồng và chế biến cây Sâm Đại Quang theo tiêu chuẩn Vietgap với mô hình công nghệ cao cho ngành thuốc đông dược và thủ tục xin cấp phép đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha