Hệ thống xử lý nước thải và xây dựng nhà máy XLNT

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống xử lý nước thải từ các nguồn của nhà máy xử lý nước thải phi tập trung, hoặc thải ra ống dẫn nước của thành phố.

Ngày đăng: 02-08-2017

266 lượt xem

Nhà máy xử lý nước thải xử lý chất thải ra từ nguồn nước ô nhiễm (chất thải), bởi vì nó có chứa số ô nhiễm cao hơn hoặc nồng độ các chất ô nhiễm, không thể đáp ứng tiêu chuẩn khí thải hoặc năng lực môi trường yêu cầu không được đáp ứng, do đó làm giảm mục tiêu chất lượng và chức năng nước. Các thể loại nói chung của đô thị tập trung các nhà máy xử lý nước thải và các nguồn của nhà máy xử lý nước thải phi tập trung, hoặc thải ra ống dẫn nước của thành phố. Đôi khi để tái chế sử dụng các nguồn tài nguyên xử lý nước thải, cần phải cải thiện nước thải chất lượng sẽ yêu cầu xây dựng của nước thải tái sử dụng hoặc tái chế các nhà máy xử lý nước thải. Quá trình điều trị xử lý vi sinh được sử dụng hoặc một sự kết hợp đặc biệt của phương pháp xử lý nước, bao gồm các phương pháp vật lý, hóa học và sinh học, đòi hỏi phải nâng cao công nghệ, kinh tế, hầu hết các tỉnh. Thiết kế phải được thực hiện khi hiện trạng xây dựng nguyên tắc và các chính sách. Vì vậy, từ chiều sâu, nhà máy xử lý nước thải có thể là điều trị cấp, Trung học, đại học hoặc nâng cao. Thiết kế nhà máy xử lý nước thải bao gồm một loạt các cấu trúc khác nhau, thiết kế mô hình và độ cao của đường ống và đường giao thông, tổng hợp nhà máy hệ thống thoát nước, bùn xử lý và điều trị hệ thống quản lý và tự động hóa thiết kế để đảm bảo rằng nhà máy xử lý nước thải để ổn định, đáp ứng yêu cầu thiết kế, nó là thuận tiện để chạy quản lý, nâng cao công nghệ và đầu tư và chạy yêu cầu và các chi phí khác. Hệ thống xử lý nước thải gồm nhiều công trình đơn vị hoạt động nhằm xử lý nước thải thu gom từ các khu vực khác nhau của dự án. Công nghệ lựa chọn phải đảm bảo xử lý triệt để thành phần N, P có trong nước thải (xử lý thiếu khí, hiếu khí kết hợp). Lưu lượng, thành phần và nồng độ nước thải biến động tùy vào từng thời điểm, do đó hệ thống xử lý phải có tính linh động cao trong việc điều chỉnh thông số hoạt động cho phù hợp với các thay đổi của nước thải.


Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đưa vào hoạt động xử lý nước thải hoạt động, không giống như cung cấp nước xây dựng nói chung và hệ thống thoát nước công trình hoặc thử nghiệm hoạt động cấp nước đô thị và hệ thống thoát nước, kỹ thuật, bao gồm cả bắt đầu lên và đưa vào hoạt động phức tạp hóa phản ứng chậm, tốn thời gian, mạnh bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường và chất lượng nước, trong khi sau đó chỉ cần nước và các hoạt động bình thường của hệ thống có thể.
Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của chấp nhận chạy thử, kỹ thuật xử lý nước thải xử lý dự án là một phần quan trọng nhất. Thông qua một chạy thử nghiệm có thể tiếp tục được thử nghiệm trong kỹ thuật, chất lượng của thiết bị và lắp đặt công trình, cơ sở hoạt động bình thường có thể là năng lượng hiệu quả, để đạt được các lợi ích môi trường của các dự án xử lý nước thải, lợi ích kinh tế và xã hội.
Các hoạt động xét xử của nước thải, dự án, không chỉ để kiểm tra chất lượng của dự án, nhưng quan trọng hơn là để kiểm tra xem các dự án có thể đáp ứng có hiệu lực thiết kế.
Các hoạt động thử nghiệm của dự án xử lý nước thải thông qua các hoạt động thử nghiệm của các công trình dân dụng, thiết bị và cài đặt chất lượng, lập hồ sơ của thiết bị có liên quan và liên quan đến máy móc, thiết bị và dụng cụ thiết kế và biện pháp phòng ngừa hợp lý, điều hành thực hiện kiến nghị.
Chạy với tải cho một số thiết bị đặc biệt hoặc chung, và kiểm tra khả năng của nó. Tăng cường dòng chảy và người đứng đầu bơm, quạt ổ cắm máy chảy, áp suất, nhiệt độ, tiếng ồn và rung, thoáng thiết bị oxy, hoặc sử dụng oxy, cào bùn (ống xả) máy chạy ổn định, bảo vệ thiết bị, cào (ống xả) tác dụng của bùn.
Các hoạt động thử nghiệm của yêu cầu dự án xử lý nước thải chạy thử nghiệm duy nhất cấu trúc, yêu cầu để đáp ứng có hiệu lực thiết kế, đặc biệt việc sử dụng các kỹ thuật sinh học, quá trình, để trồng (thuần) của vi khuẩn bùn, và hiệu quả điều trị đạt trên cơ sở các thông số tối ưu quá trình trong các hoạt động thử nghiệm của Tiện nghi cá nhân dựa trên chiến dịch và sự chấp nhận của toàn bộ dự án. Đảm bảo việc xả nước thải.
Nhà máy xử lý nước thải: Hoạt động hệ thống xử lý nước thải và quản lý, như với quản lý ngành công nghiệp khác, quá trình điều trị nước thải cho các kế hoạch, tổ chức, điều khiển và phối hợp làm việc chung, là một loạt các hoạt động quản lý (ví dụ như: quản lý, quản lý công nghệ, quản lý thiết bị, quản lý "đại học") là một phần quan trọng nhất của tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà máy hoạt động và quản lý, từ vào cửa xả nước thải thô để điều trị "tiêu chuẩn" toàn bộ quá trình quản lý nước thải. Nước thải từ nhà máy sản xuất theo mạng lưới thoát nước riêng được dẫn đến bể bơm nước thải của nhà máy. Từ dây, nước thải được bơm đến trạm xử lý nước thải tập trung , mà trước tiên là hồ điều hòa. Trước khi vào hồ điều hòa, nước thải được bơm qua thiết bị tách rác tinh để loại bỏ các tạp chất, rác có kích thước nhỏ, thiết bị có thể tách 70-95% lượng rác có kích thước lớn hơn 2mm. Các loại rác nhỏ này sẽ ảnh hưởng đến bơm cũng như hệ vi sinh phía sau nếu không được loại bỏ ra khỏi nước thải. Rác được giữ lại trên thiết bị tách rác tinh có độ ẩm khoảng 80-90%, khối lượng riêng khoảng 900-1,100kg/m3. Lượng rác thu được có thể được thu gom tập trung, vận chuyển đến các bãi chôn lấp, hoặc đốt trong các lò đốt rác. Hồ điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, thành phần tính chất nồng độ nước thải, tránh gây quá tải cho vi sinh vật trong các bể phía sau. Do đó giúp cho hệ thống xử lý làm việc ổn định đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị phía sau, tránh tình trạng quá tải vào các giờ cao điểm. Nhờ hệ thống sục khí trong bể điều hòa làm nước thải xáo trộn đều, tránh quá trình lắng cặn và phân hủy kỵ khí gây mùi và giảm một phần các chất hữu cơ có trong nước thải. 


Các yêu cầu cơ bản cho hoạt động và quản lý xử lý nước thải đô thị và quản lý các yêu cầu cơ bản là: Nhà máy xử lý nước thải theo yêu cầu sản xuất đầu tiên phải đáp ứng các môi trường thành phố vào các yêu cầu cơ bản của nhà máy nước thải với nước để đảm bảo xử lý khô làm theo tiêu chuẩn thải, chi phí cho sản xuất kinh tế với chi phí thấp nhất để xử lý nước thải, làm cho nó đạt chuẩn sản xuất các yêu cầu với một chất lượng mới của hoạt động quản lý, với công nghệ tiên tiến và cách văn minh, cải thiện an toàn hoạt động.
Quản lý chất lượng nước: Nhà máy xử lý nước thải là cốt lõi của công việc và mục tiêu của quản lý chất lượng nước là để đảm bảo rằng "tiêu chuẩn" của yếu tố quan trọng. Hệ thống quản lý chất lượng nước phải bao gồm: nước chất lượng hệ thống quản lý ở các cấp độ khác nhau, "tầng ba" (một tham chiếu đến trạm môi trường giám sát sở, văn phòng và nước thải) kiểm tra hệ thống, Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng nước và kiểm tra chất lượng nước, nước kiểm soát chất lượng và hệ thống sản xuất sạch hơn.

Nhà máy xử lý nước thải hoạt động nhân sự quản lý của nhiệm vụ là, toàn bộ chơi phương pháp xử lý khác nhau của lợi thế, theo yêu cầu thiết kế cho khoa học quản lý, trong nước điều kiện và điều kiện môi trường xảy ra thay đổi, đầy đủ bằng cách sử dụng các quá trình khác nhau của đàn hồi để tìm thấy thích hợp điều chỉnh, kịp thời và giải pháp vấn đề trường hợp ngoại lệ, làm cho hệ thống xử lý hiệu quả thấp để hoàn thành thanh lọc chế biến vai trò, để đạt lý tưởng của các lợi ích môi trường và các lợi ích kinh tế và xã hội.
(A) làm chủ kinh doanh riêng của họ: Nước thải và bùn chế biến là dựa trên vật lý, hóa học và sinh học của nguyên tắc để hoàn thành, để sử dụng lớn của cấu trúc, và cơ khí, thiết bị và thiết bị kiểm soát, cũng tham gia các thử nghiệm phương tiện, điều này yêu cầu tất cả các nhân viên quản lý chạy trừ có phải giáo dục bên ngoài, vật lý và hóa học và vi sinh vật học các khía cạnh của kiến thức nên có thêm cao yêu cầu, cũng bao gồm cả cơ khí và điện các khía cạnh của kiến thức.
(B) tuân thủ quy tắc và quy định: Để đảm bảo hoạt động ổn định của nhà máy xử lý nước thải, ngoài quản lý hoạt động kinh doanh nên có kiến thức và kỹ năng, nên có một loạt các quy tắc và quy định để làm theo. Ngoài ra đến bên ngoài hệ thống, bao gồm: cơ sở kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay đổi hệ thống, hoạt động an ninh.

Xử lý bùn : Trong hệ thống xử lý nước thải quá trình xử lý sinh học sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong bể sinh học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm khả năng xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Lượng bùn này còn gọi là bùn dư. Một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí vật liệu đệm và bể sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. Phần còn lại được bơm về bể nén bùn. Ngoài lượng bùn vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý sinh học, quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ cũng phát sinh một lượng bùn đáng kể (còn gọi là bùn hóa lý). Lượng bùn này cũng được thu gom và đưa về bể nén bùn. Tại bể nén bùn, sau một thời gian nén cố định để gia tăng nồng độ và cô đặc, bùn sẽ được đưa vào máy ép bùn để tiến hành tách nước làm giảm độ ẩm và thể tích của bùn để thuận tiện cho quá trình xử lý bùn. Bùn khô sau khi ép tách nước được thu gom - vận chuyển đi xử lý đúng nơi quy định hoặc phối trộn làm phân bón cho cây trồng. Nước tách bùn phát sinh từ bể nén bùn và máy ép bùn được đưa về hồ điều hòa.

Xem tin tiếp theo tại đây

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha