Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp

Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp có thể giúp các tổ chức này để làm cho trường hợp kinh doanh của mình cho một đầu tư có thể có trong một hệ thống TĐH.

Ngày đăng: 09-12-2016

1,097 lượt xem

Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp bằng hệ thống tự động hóa (TĐH)
Tóm tắt Công ty tìm kiếm sự đầu tư công nghệ
để chuẩn bị cho sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, do sự phục hồi kinh tế không ổn định và chắc chắn, họ vẫn vẫn phải thận trọng đối với con người. Một điều chắc chắn là: bất kỳ đầu tư công nghệ phải mang lại giá trị gia tăng cho công ty. Để thiết lập giá trị này và các chi phí liên quan, các công ty phải tạo ra một trường hợp kinh doanh cho đầu tư công nghệ và phát triển một khuôn khổ để đo hiệu suất của các mục này. Tài liệu này mô tả các bước có thể giúp các tổ chức này để làm cho trường hợp kinh doanh của mình cho một đầu tư có thể có trong một hệ thống TĐH. Ngay cả khi nền kinh tế tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp cao và mong muốn tiết kiệm người tiêu dùng hạn chế phần nào sự hồi phục và làm cho nó chắc chắn an toàn. Như vậy, mặc dù công ty đang chuẩn bị cho sự tăng trưởng bằng cách tăng đầu tư công nghệ , họ vẫn phải thận trọng.
Làm cho các trường hợp quản lý kinh doanh một hệ thống tự động hóa.
Mô tả những thách thức của doanh nghiệp: Bước đầu tiên trong việc tạo ra một trường hợp kinh doanh là xác định chính xác những thách thức của doanh nghiệp đầu tư trong TĐH. Mô tả các khía cạnh của môi trường kinh doanh mà chứng minh cho sự cần thiết của dự án, bao gồm cả lý do tại sao các vấn đề tồn tại; vấn đề của con người, về thủ tục hoặc công nghệ tạo ra nó; tác động của nó trên các công ty và thời gian để giải quyết nó.
Dưới đây là những thách thức phổ biến, và đẩy các doanh nghiệp để xem xét giải pháp TĐH: Mong muốn công việc kinh doanh phát triển: Nhiều công ty đang tìm kiếm để mở rộng, hoặc bằng cách mua lại các công ty cũ. Tuy nhiên, ứng dụng hiện có hoặc quy trình đôi khi không thể cho phép quản lý phù hợp của một công ty lớn. Ví dụ, phần mềm kế toán hiện tại không thể để hỗ trợ các đơn vị trực thuộc mới hoặc các chi nhánh ở các nước khác. Ngoài ra, các công ty mua lại thường có các ứng dụng riêng của họ, mà có thể tạo ra một nhu cầu cho một phần mềm phổ biến để chuẩn hóa quy trình kinh doanh trên toàn tổ chức. Công ty có thể do đó cần một hệ thống kinh doanh mới để điều trị một số lượng ngày càng tăng của người sử dụng và giao dịch. Ngoài ra, nó có thể cần các tính năng tiên tiến hơn, như báo cáo và phân tích kinh doanh phức tạp.
Quy trình kinh doanh kém hiệu quả: Nhiều tổ chức tiến hành các quá trình kinh doanh bằng tay, trong một cách đó là thời gian không hiệu quả và dễ bị lỗi. Ví dụ, các nhân viên phải tự lấy thông tin từ các bảng tính để tạo ra các báo cáo, Hồ sơ khách hàng mới trong các ứng dụng khác nhau, và củng cố các dữ liệu từ nhiều công ty bằng tay hoặc thậm chí có thể nhập dữ liệu từ bảng tính trên giấy.
Sự cần thiết để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: Trong điều kiện kinh tế khó khăn hoặc không chắc chắn, nhiều tổ chức đang tìm kiếm để giảm chi phí hoạt động của họ để tăng cường lợi nhuận. Họ sau đó có thể ủng hộ việc thực hiện một hệ thống TĐH cho các quy trình kinh doanh hướng dẫn sử dụng và cho phép nhân viên  tập trung vào các trường hợp ngoại lệ. Một số cũng tìm cách giảm chi phí phân phối và vận chuyển bằng cách đưa hoạt động của họ cho khách hàng. Các tổ chức cần chuẩn hóa các quy trình để quản lý hệ thống về mặt địa lý và cho phép công ty củng cố các thông tin tài chính.
Hệ thống quá cũ: Nhiều tổ chức xem xét một hệ thống TĐH mới đã lỗi thời hệ thống không còn được hỗ trợ. Họ di chuyển sang một hệ thống mới cho các tính năng hiện đại, Cập nhật liên tục và hỗ trợ.
Đánh giá lợi ích của các tùy chọn của hệ thống quản lý kinh doanh tự động: Thay thế một hệ thống đã lạc hậu với TĐH hiện đại có thể cung cấp cho các doanh nghiệp công cụ mà họ cần để đáp ứng các thách thức của doanh nghiệp trong khi làm giảm chi phí và có nhiều lợi thế.Sau đây mô tả các lợi ích để nếu sử dụng hệ thống TĐH. Đánh giá của các tùy chọn khác nhau trên hệ thống, để kiểm tra như thế nào đối với giải pháp cung cấp những lợi ích này.
Sự phát triển của công ty: Sự chuyển đổi sang một thể toàn diện và tích hợp hệ thống TĐH có thể cung cấp các tính năng cần thiết để quản lý những mục đích lớn hơn và các hoạt động tinh vi hơn. Hệ thống cấp quyền sẽ làm tăng việc sử dụng các hệ thống theo nhu cầu thay đổi, bằng cách triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp (Tất cả hoặc một phần) chức năng theo sau này, một bước tại một thời gian, mà không cần phải bắt đầu một dự án mới. Chúng tôi có thể cũng thực hiện TĐHtrong một nơi và cho một số hạn chế của người sử dụng đầu tiên, và sau đó dần dần để kết nối người dùng mới, địa phương hoặc từ xa. Với giải pháp này, tổ chức có thể quản lý tăng trưởng của họ trong khi giảm thiểu chi phí bổ sung.
Nâng cao hiệu quả: Hệ thống quản lý kinh doanh cấp quyền có thể cải thiện hiệu suất bằng cách đảm bảo tích hợp, tự động hóa, ra quyết định tốt hơn và tốt hơn trong quá trình hợp tác:
Sự tích hợp cung cấp thông tin phù hợp: Hệ thống TĐH có thể phân nhóm quy trình quản lý tất cả vào một hệ thống chặt chẽ duy nhất của thông tin, và phổ biến thông tin trong thời gian thực trên khắp các doanh nghiệp, nơi nó cho là cần thiết. Bằng cách chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ hệ thống, sau đó loại bỏ sự cần thiết cho mục nhập dữ liệu hướng dẫn sử dụng, cải thiện năng suất, loại bỏ thời gian đã mất, làm giảm sai sót, và cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và nhất quán.
Tự động loại bỏ quá trình hướng dẫn sử dụng: Giải pháp TĐH có thể quy trình kinh doanh trong khi cung cấp thông báo cho trường hợp ngoại lệ, cho phép nhân viên để tập trung vào các sự kiện bất thường. Hệ thống quản lý kinh doanh cao hơn cho phép các doanh nghiệp để làm giảm mức độ biên chế (chi phí) hoặc tái triển khai các nhân viên phục vụ cho các hoạt động khác (làm nhiều hơn với ít hơn). Kinh doanh thông minh cải thiện quyết định và hiệu quả. Một hệ thống TĐH với các công cụ để đảm bảo thông tin tích hợp và chiến lược (VS) loại bỏ các hướng dẫn sử dụng các quy trình báo cáo. Tính năng báo cáo tốt hơn cho phép nhân viên thực hiện quyết định tốt hơn, nhanh hơn và dựa trên các dữ liệu có được. Công ty cũng có thể sử dụng công cụ VS phân tích các quy trình kinh doanh và nâng cao hiệu quả của họ.
Sự hợp tác tốt hơn: Khả năng hợp tác với đối tác, nhà cung cấp hoặc khách hàng điện tử cho phép tổ chức để quản lý các quá trình từ đầu đến cuối với khách hàng và đối tác hiệu quả hơn và hiệu quả hơn. Các tổ chức như vậy có thể cung cấp một cách nhanh chóng câu trả lời tốt hơn họ. Họ cũng có thể tham gia vào quy trình kinh doanh và thực hiện một phần công việc, do đó làm giảm nhu cầu và các chi phí liên quan đến lao động. Ví dụ, một tổ chức có thể cho phép một nhà cung cấp theo hợp đồng hoặc đơn đặt hàng để kết nối từ xa với hệ thống quản lý quá trình kinh doanh của mình và cho phép nó tự động được thông báo về sự cần thiết cho các tổ chức lại phát sinh từ việc cảnh báo chứng khoán thấp.
Đánh giá các chi phí của các tùy chọn hệ thống quản lý doanh nghiệp: Sau đó, một trong những phải xác định chi phí mua lại tất cả các tùy chọn khác nhau TĐH. Các chi phí thông thường cho thực hiện bao gồm:
Mua lại: Nhiều giải pháp có một việc mua lại cao, chi phí. Công ty vừa và nhỏ thường tìm kiếm một hiệu suất và tính năng của mức 1, nhưng không thể giả định các chi phí và thực hiện. Một hệ thống quản lý doanh nghiệp thiết kế đặc biệt cho thị trường doanh nghiệp nhỏ có thể ít tốn kém và cung cấp các tính năng thích hợp. Chi phí của phần mở rộng của các giải pháp.
Các giải pháp hoàn chỉnh, hoặc yêu cầu tổ chức bắt đầu đến cấp độ để có được thêm nhiều mục nhập tính năng cao cấp? Chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp mà cung cấp các tính năng tốt nhất và đầy đủ các mô đun có thể được sử dụng trong toàn bộ tổ chức: quản lý kế toán và tài chính, bán hàng, Mua sắm, quản lý hàng tồn kho và sản xuất. Giải pháp này cũng phải được mở rộng để chứa một số ngày càng tăng của người sử dụng, theo yêu cầu.
Đánh giá rủi ro và những vấn đề có thể phát sinh trong việc thực hiện: Sau đó, bạn phải đánh giá các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Những rủi ro tiềm năng và các vấn đề cần xem xét là:
Rủi ro hoạt động: Một trong những rủi ro là một tỷ lệ thấp của việc áp dụng, do một phần mềm phức tạp để sử dụng và có vấn đề độ tin cậy hoặc một chuỗi liên tục tình trạng hoạt động kinh doanh. Những rủi ro có thể được giảm nhẹ với một giải pháp đáng tin cậy, trực quan và dễ dàng để điều hướng.
Thông thường máy tính rủi ro bao gồm một cuộc sống thềm ngắn bởi vì hệ thống không phù hợp với nhu cầu mới của công ty (ví dụ, không tính năng chức năng hoạt động quốc tế hoặc toàn cầu hoặc tán) hoặc các yêu cầu kỹ thuật. Tổ chức có thể giảm thiểu rủi ro này với một hệ thống mà cung cấp đầy đủ chức năng và dễ dàng để thiết lập hoặc mà thích nghi với các yêu cầu mới. Rủi ro khác là hệ thống sẽ yêu cầu về tài nguyên máy tính và sẽ yêu cầu một vài chu kỳ của hạn chế đó quản lý tài nguyên. Công cụ mạnh mẽ quản lý có thể giảm thiểu rủi ro này. Tránh thời gian thực hiện kéo dài, thường là thiên tai của giải pháp quản lý kinh doanh, để tìm kiếm một hệ thống toàn diện, linh hoạt và cấu hình.
Rủi ro tài chính: Hệ thống TĐH có thể tốn kém để thực hiện và yêu cầu bổ sung các mô đun hoặc đắt tiền tùy chỉnh.Chúng ta phải đối mặt với nguy cơ này với một giải pháp hoàn chỉnh, với một mức giá điều chỉnh kích thước của các tổ chức.
Đề nghị các giải pháp của sự lựa chọn: Một khi nó đã được xác định những lợi ích và chi phí của mỗi tuỳ chọn, bạn có thể đề nghị một giải pháp.
Mô tả các phương pháp để thực hiện: Ở giai đoạn này, chúng ta cần để mô tả các phương pháp thực hiện để đảm bảo nhà đầu tư rằng nó cũng nghĩ. Khi bạn nhìn vào các dịch vụ chuyên nghiệp của một nhà cung cấp hoặc các đối tác tích hợp của hệ thống để thực hiện, nó phải mất tài khoản một số yếu tố, bao gồm:
• Nhân viên với kỹ năng và kiến thức cho các lĩnh vực của bạn kinh doanh và các ngành công nghiệp;
• Tuổi thọ của công ty cung cấp dịch vụ;

• Sử dụng một phương pháp thực hiện điều đó làm cho theo dõi con đường quan trọng để tất cả các bước cần thiết;
• Làm thế nào để tài liệu triển khai thực hiện quy trình, sự kiện quan trọng và phân phối.
Kết luận: Bằng cách làm theo quá trình này, tổ chức có các công cụ để đo với độ chính xác cao giá trị của một khoản đầu tư vào một hệ thống quản lý doanh nghiệp tự động đến chức năng của nó và so sánh các lựa chọn thay thế. Họ cũng có thể sử dụng phân tích này là cơ sở để đánh giá tiềm năng đầu tư trở lại trước khi thực hiện.

Xem thêm tin tức tại đây

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha