Đề án kinh doanh trung tâm văn hóa theo hình thức xã hội hóa chi phí đầu tư dự án

Đề án kinh doanh trung tâm văn hóa theo hình thức xã hội hóa chi phí đầu tư dự án

Ngày đăng: 18-10-2021

28 lượt xem

Đề án kinh doanh trung tâm văn hóa theo hình thức xã hội hóa chi phí đầu tư dự án

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN

1. Bối cảnh dự án

2.1. Sự phù hợp quy hoạch phát triển ngành.

2.1.1. Sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển

III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Quy mô đầu tư các hạng mục của dự án

2. Đầu tư trang thiết bị Trung tâm văn hóa quận 2

V. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG VÀ KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN

1. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp

2. Các kết quả chủ yếu của dự án

VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình

2. Phương án thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình

3. Phương án khai thác và sử dụng kết quả dự án

VII. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

1. Căn cứ xây dựng tổng mức đầu tư

2. Phương pháp xác định

3. Các thành phần trong tổng mức đầu tư

4. Tổng mức đầu tư

Phương án hoàn trả vốn vay

VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

1. Kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện trước.

2. Kế hoạch tổng thể dự án và kế hoạch thực hiện chi tiết dự án theo từng năm

IX. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

1. Hiệu quả kinh tế -tài chính và hiệu quả xã hội

3. Kết quả kinh doanh dự kiến của trung tâm văn hóa quận 2

4. Phân tích hiệu quả tài chính – kinh tế dự án trung tâm văn hóa quận 2

2. Đánh giá tác động môi trường, các rủi ro và tính bền vững của dự án

X. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Cơ quan thực hiện dự án

2. Hình thức quản lý dự án:

3. Quản lý thực hiện dự án

Kết luận

Kiến nghị Đề án kinh doanh trung tâm văn hóa theo hình thức xã hội hóa chi phí đầu tư dự án

I.     THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

 

1. Tên dự án: “Xã hội hóa hoạt động Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí tại trung tâm văn hóa quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh”

2. Chủ dự án: Công ty TNHH 

- Giấy chứng nhận đăng ký số: 0314125680, Ngày cấp: ................... do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố HCM cấp.

- Địa chỉ trụ sở: Số  Bình trưng tây, Q.2, TP.HCM

- Điện thoại: 84 – 38951; Email: .

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Lê Quang  ; Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc , Sinh ngày:

- Quốc tịch:Việt Nam

- CMND số:............ Ngày cấp:.......... ; Nơi cấp: CA ......

- Địa chỉ thường trú: . Bình trưng tây, Q.2, TP.HCM

- Chỗ ở hiện tại: .g Phường Bình trưng tây, Q.2, TP.HCM

- Điện thoại: 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: năm 2017 - 2020

3.1/ giai đoạn đầu tư: Từ năm 2017 - 2020

- Giai đoạn 1 năm 2017 - 2018: Trang trí nội thất Nhà hoạt động đa năng, khu dịch vụ ẩm thực, giải khát, giữ xe, xây dựng nhà kính hình bán cầu triển lãm.

- Giai đoạn 2 năm 2019 - 2020: Đầu tư  xây dựng hệ thống rạp chiếu phim, hồ lặn biển( đi bộ dưới đại dương)…Cuối năm 2020 hoạt động ổn định.

3.2/ giai đoạn thực hiện dự án: Từ năm 2040 về sau

- Thực hiện dự án theo kế hoạch;

- Mở rộng các hoạt động theo sự phát triển chung của Trung tâm Văn hóa nói riêng và quận 2 nói chung.

4. Địa điểm thực hiện dự án:

- Trung tâm văn hóa quận 2 thuộc khu đô thị An Phú 87ha, phường An Phú, Q2, TP.HCM.

II.     TÍNH CẤP THIẾT, LÝ DO XÂY DỰNG DỰ ÁN

1. Bối cảnh dự án

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh với quá trình hình thành và phát triển hơn 300 năm đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Suốt các thời kỳ thay da đổi thịt ấy thì đồng hành với sự phát triển về kinh tế là quá trình giao thương và phát triển văn hóa một cách ứng biến, da dạng và phong phú để thành phố trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước, có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Thời kỳ đổi mới theo xu thế phát triển chung của đất nước, thành phố vươn mình sang hướng Đông Bắc với tầm nhìn mở rộng, hình thành thêm khu Trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại… Ý tưởng về xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm để mở rộng thành phố về hướng Đông Bắc được giới trí thức và đông đảo nhân dân ủng hộ với khát vọng đưa thành phố tiếp tục vươn lên tầm cao
thời đại.

(Hình)

Ngày 06 tháng 01 năm 1997Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03-CP về việc thành lập các quận, phường mới thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung về việc thành lập Quận 2 và các phường thuộc Quận 2. Ngày 01/4/1997, Quận 2 được công bố thành lập. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Quận 2 đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh. Đời sống của người dân trên địa bàn luôn được các cấp chính quyền quan tâm, môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại. Có thể nói, Quận 2 hôm nay đang từng ngày chuyển mình đi lên, định hướng trong một thời gian không xa, nơi đây sẽ trở thành trung tâm, dịch vụ, tài chính, thương mại hiện đại xứng tầm quốc tế. Khu đô thị mới Thủ Thiêm định hướng phát triển thành trung tâm đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, là biểu tượng tự hào không chỉ cho thành phố mang tên Bác mà còn là điểm son trong quá trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Trung tâm Văn hóa quận 2 được thành lập ngày 28/03/1998 theo Quyết định số ….của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Văn hóa quận 2 cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tham gia đều đặn các hoạt động phong trào văn hóa – văn nghệ cùng thành phố và quốc gia, nhiều hoạt động của quận đi vào chiều sâu và mang tính điển hình của cả nước đã góp phần tích cực vào nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận 2 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trung tâm Văn hóa quận 2 đã được Ủy ban nhân dân quận 2 tiến hành khởi công xây dựng từ tháng 04 năm 2017. Công trình Trung tâm Văn hóa quận 2 được thiết kế với định hướng kết hợp xã hội hóa để tổ chức hoạt động đạt hiệu quả cao trong tương lai trên cơ sở phát huy nội lực, thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài tạo nên động lực phát triển, thoát dần sự bao cấp của nhà nước để duy trì hoạt động và phát triển sự nghiệp của đơn vị.

Công ty TNHH Sài Gòn Style là Công ty chuyên tổ chức hoạt động và tư vấn các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước, công ty có đội ngũ lãnh đạo và nhân viên được đào tạo chính qui, bài bản về lỉnh vực văn hóa nghệ thuật; Tổng Giám đốc Công ty có thâm niên hoạt động  ngành văn hóa trên 40 năm, am hiểu địa bàn và nhu cầu văn hóa nhân dân quận 2. Với thế mạnh về chuyên môn và tâm huyết cùng đồng hành theo sự phát triển văn hóa của Quận 2, một trung tâm đô thị mới của thành phố Hồ chí Minh trong tương lai,  Công ty TNHH Saigon Style quyết tâm từ những chủ trương và định hướng trên, sẽ cùng với Trung tâm Văn hóa Quận 2 xây dựng một mô hình về công tác xã hội hóa văn hóa trên cơ sở nhà nước cùng với doanh nghiệp chung tay phục vụ nhu cầu văn hóa cho cộng đồng.

II.1.1. Sự cần thiết phải đầu tư

Việc đầu tư đồng bộ và hiện đại trang thiết bị trung tâm văn hóa quận 2 sẽ góp phần nâng cao toàn diện năng lực của trung tâm văn hóa, không chỉ về lĩnh vực dịch vụ vui chơi giải trí, đào tạo, chi hỗ trợ mạng lưới văn hóa cơ sở đồng thời hổ trợ tuyên truyền các chính sách của đảng và nhà nước. Được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại cùng với việc đào tạo chuyên môn sẽ giúp đội ngũ cán bộ văn hóa nâng cao năng lực cho phép trung tâm Văn hóa Quận 2 xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm làm phong phú và tăng cường hơn nữa chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa quận, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân đang có nhu cầu ngày càng cao, đồng thời Trung tâm Văn hóa phải tiến tới tự chủ về tài chính, giảm gánh nặng cho ngân sách Quận và tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ vui chơi giải trí

Hiện nay, tại Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng nhu cầu dịch vụ vui chơi giải trí không ngừng gia tăng, đặc biệt là nhu cầu dịch vụ vui chơi giải trí kỹ thuật cao. Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất là tình trạng quá tải cả về dịch vụ tại các khu vui chơi giải trí trên cả nước. Xu hướng lựa chọn các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí không ngừng gia tăng khi mà điều kiện sống của người dân đang được cải thiện. Vì thế việc đầu tư mở rộng trang thiết bị Trung tâm văn hóa quận 2 sẽ góp phần tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ vui chơi giải trí không chỉ của người dân.

Kết luận: Từ những yếu tố trên, chúng tôi thấy rằng việc đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng bổ sung Trung tâm văn hóa Quận 2 là hết sức cần thiết và cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ Văn hóa chất lượng cao.

III.    MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN

1. Mục tiêu chung:

- Đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí ngày càng cao trong nhân dân, đặc biệt là đáp ứng những yêu cầu khách quan của tiến trình đô thị hóa nhanh đòi hỏi các hoạt động và dịch vụ phục vụ đời sống tinh thần của xã hội cũng ứng biến kịp thời một cách năng động, sáng tạo.

- Đinh hướng và thực hiện phát triển văn hóa phù hợp, xứng tầm với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội tại quận 2 trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực;

- Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, hình thành và phát triển văn minh đô thị,  văn hóa giao thông, văn hóa cộng đồng… góp phần xây dựng Quận 2 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng thương hiệu Trung tâm Văn hóa quận 2 xứng tầm với đô thị mới của thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một địa chỉ quen thuộc, thu hút đông đảo công chúng đến tham gia sinh hoạt văn hóa và vui chơi, giải trí;

- - Thu hút nguồn nhân lực mới vừa đáp ứng các dịch vụ văn hóa chất lượng cao vừa tạo ra sự tương tác làm thay đổi cách nghĩ, tạo ra các giải pháp tích cực, tăng cường sáng tạo trong lực lượng nhân sự tại chỗ, đáp ứng yêu cầu mới về chất lượng phục vụ nhân dân;

- Xã hội hóa các hoạt động Văn hóa – Nghệ thuật – Giải trí tại Trung tâm Văn hóa quận 2 là tiền đề quan trọng để Trung tâm thực hiện chủ trương tự chủ về tài chính trong tổ chức hoạt động, giảm áp lực chi ngân sách và tiến tới tiết kiệm chi ngân sách chi đơn vị.

- Công ty TNHH Sài Gòn Style là Công ty chuyên tổ chức hoạt động và tư vấn các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước, công ty có đội ngũ lãnh đạo và nhân viên được đào tạo chính qui, bài bản về văn hóa nghệ thuật; Giám đốc Công ty có thâm niên hoạt động  ngành văn hóa trên 40 năm, am hiểu địa bàn và nhu cầu văn hóa nhân dân quận 2. Với thế mạnh về chuyên môn và tâm huyết với sự phát triển văn hóa tại Quận 2, một trung tâm đô thị mới của TP Hồ chí Minh trong tương lai,  Công ty TNHH Sài Gòn Style quyết tâm từ những chủ trương và định hướng trên, sẽ cùng với Trung tâm Văn hóa Quận 2 xây dựng một mô hình về công tác xã hội hóa văn hóa trên cơ sở nhà nước cùng với doanh nghiệp chung tay phục vụ nhu cầu văn hóa cho cộng đồng với các tiêu chí sau:

ü Hoạt động các loại hình nghệ thuật đa dạng, chất lượng cao.

ü Hoạt động thông tin, triển lãm, văn hóa, du lịch,  sự kiện mới lạ, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu văn hóa vật chất và tinh thần của người dân.

ü Yếu tố giải trí sáng tạo, lành mạnh.

ü Định hướng thói quen hưởng thụ và sáng tạo văn hóa mang phong cách Sài Gòn: lịch sự, năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ về vui chơi giải trí với hoạt động văn hóa, văn nghệ cho nhân dân địa phương và cho khu vực, giảm tải áp lực cho các khu vui chơi khác hiện đang quá tải.

- Quản lý dự án hiệu quả, đảm bảo dự án được hiện đúng tiến độ, chất lượng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi dự án được đưa vào vận hành sử dụng.

3. Mục tiêu dài hạn

Tăng cường và nâng cao các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc cho người dân khu vực quận 2 và các vùng lân cận thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhà văn hóa, cung cấp các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho nhà hát, rạp chiếu phim và các dịch vụ khác như khu nhà kính, khu lặn biển, mua sắm trang thiết bị và xây dựng bổ sung Trung tâm văn hóa Quận 2 với các dịch vụ sau:.

- Hoạt động nghệ thuật: Bên cạnh việc tích cực hổ trợ hoạt động nghệ thuât phục vụ miễn phí của Trung tâm Văn hóa theo kế hoạch năm đã được Ủy Ban Nhân Dân Quận phê duyệt, công ty sẽ từng bước tổ chức thêm các chương trình phục vụ định kỳ có thu cũng như miễn phí như:

Các chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch như:

ü Làng tôi, À Ố Show! Chiếu chèo, Tuồng cổ, Chầu văn; Múa rối nước.

ü Các chương trình xiếc ảo thuật, ca múa nhạc dân tộc…

ü Trình diễn thời trang.

ü Chiếu phim công nghệ mới.

- Hoạt động thông tin triển lãm, hội chợ, tổ chức sự kiện:

 Bên cạnh việc tích cực hỗ trợ hoạt động thông tin triển lãm, tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài quận theo kế hoạch năm đã được phê duyệt, công ty sẽ xin phép tổ chức các hoạt động thông tin, triển lãm các lĩnh vực văn hóa tinh thần và văn hóa vật chất như:

Văn hóa tinh thần : triển lãm (Gallery) hội họa, điêu khắc,nghệ thuật sắp đặt, video art; nhiếp ảnh nghệ thuật; triển lãm nhạc cụ tre nứa Tây nguyên; nhạc cụ tài tử Nam bộ; nhạc lễ; sưu tập trống…

Văn hóa vật chất: Triển lãm Thời trang, trang phục, nghi thức Cưới Hỏi các thời kỳ; Áo dài truyền thống VN; Nghệ thuật bày bàn thờ cúng Việt nam; Triển lãm đá quí; Triển lãm hoạt động làng nghề, Ẩm thực 3 miền; Triển lãm công nghệ mới các lĩnh vực kết hợp Hội chợ…

Tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, du lịch.

- Hoạt động giải trí và dịch vụ phục vụ khác:

ü Dịch vụ lặn biển ngắm cá biển và san hô.

ü Vũ trường, karaoke

ü Dịch vụ quảng cáo thuộc Trung tâm văn hóa Quận.

ü Dịch vụ coi giữ xe, giải khát…

ü Xây dựng phong cách văn minh nơi công cộng:

ü Phong cách lịch sự: nhường chỗ, xếp hàng tự nguyện.

ü Phong cách đẹp trong trang phục: không hở hang lố lăng.

ü Phong cách trong xử lý rác: không vứt rác bừa bãi.

ü Phong cách quản lý: lịch sự, văn hóa ứng xử tốt; sạch sẽ, lịch sự, văn minh.

4. Giới hạn đề án (đối tượng, phạm vi, thời gian):

ü Đối tượng áp dụng: Trung tâm Văn hóa quận 2.

ü Phạm vi áp dụng: Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

ü Thời gian áp dụng: Giai đoạn 2017 - 2040.

 

IV.    NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1./ Cơ sở / Căn cứ xây dựng đề án:

1.1/ Cơ sở khoa học:

Phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh cần có nhiều yếu tố trong đó phải kể đến văn hóa như là một động lực để thúc đẩy sự phát triển được lâu dài. Chất lượng phát triển xã hội nếu chỉ được đo bằng các chỉ số kinh tế, các điều kiện về vật chất và trình độ kỹ thuật thì đó sẽ là một sự phiến diện, không bảo đảm sự tiến bộ của con người sẽ dần đưa xã hội đến bế tắc, khủng hoảng. Một xã hội phát triển đúng nghĩa phải là một xã hội vì sự tiến bộ và phát triển, hoàn thiện con người - xã hội nhân văn thực chất là xã hội văn hóa. Toàn bộ sự phấn đấu, hy sinh và cống hiến sức lực của con người là nhằm xây dựng một xã hội văn hóa, đồng thời vươn tới những giá trị văn hóa cao đẹp do con người đề ra.

Nhận thức sâu sắc bản chất và vai trò của văn hóa trong phát triển và tiến bộ xã hội, ngay từ những năm 1943 Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến vai trò của văn hóa trong xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. Xây dựng "Nền văn hóa mới góp phần trực tiếp vào sự phát triển nhân cách, tạo ra đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ và sáng tạo”.

Sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay được Đảng CSVN gắn liền với vai trò to lớn của văn hóa. Tại Đại hội lần thứ VIII, Đảng khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vì thế chúng ta cần phải nỗ lực xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là điều kiện cho sự thực hiện lý tưởng cao đẹp của dân tộc ta là xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, con người được ấm no, hạnh phúc.

Tại Hội nghị Trung ương 10 khóa IX Đảng ta đã kết luận: bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, tạo nên sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên là điều kiện quyết định cho sự phát triển toàn diện và bền vững đất nước.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đã kế thừa và phát huy những tinh hoa lý luận về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước khi chủ trương “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố có nền kinh tế phát triển, lĩnh vực dịch vụ và các hoạt động thương mại năng động vào bậc nhất của đất nước thì quá trình phát triển kinh kế - xã hội cũng mang dấu ấn không nhỏ của quá trình phát triển văn hóa.

Quận 2 cũng là một địa phương mang màu sắc của nét văn hóa tiêu biểu ấy. Cụm từ “Đất lành chim đậu” trong vấn đề thời sự hôm nay có lẽ đang chuyển dời cho quận 2 bên kia bờ sông Sài Gòn, nơi trước kia lúc Bến Nghé chưa phát triển thì các hoạt động giao thương buôn bán, “Trên bến, dưới thuyền” đã nhộn nhịp cả khúc bến sông quê. Lập luận như thế để chúng ta thấy rằng ở bất lỳ quốc gia nào, địa phương nào, việc phát triển kinh tế xã hội không thể thiếu sự phát triển văn hóa đồng hành và gắn bó một cách mật thiết.

Chính vì những lý do trên mà xã hội hóa các thiết chế văn hóa cơ sở là tất yếu nhằm tạo ra sự cân bằng kịp thời giữa phát triển kinh tế - xã hội và phát triển văn hóa tại các địa phương.

1.2/ Cơ sở pháp lý; Chủ trương, chính sánh của Đảng và Nhà nước…

- Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

- Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 2 lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

1.3/ Cơ sở thực tiễn:

Quận 2 hơn 20 năm xây dựng và phát triển kéo theo sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của kinh tế - xã hội thì văn hóa nơi đây cũng không ngừng vận động và phát triển không kém trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa đã tồn tại lâu đời đồng thời cũng có quá trình giao thoa, tiếp biến những giá trị văn hóa mới hội nhập. Điều này trên thực tế đòi hỏi chính quyền địa phương phải quan tâm đúc kết thực tiễn nhằm phát huy vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc phát triển Trung tâm Văn hóa quận 2 theo phương thức xã hội hóa, lớn mạnh về nguồn lực nhân sự và cả cơ sở vật chất là một nhu cầu cấp thiết, góp phần cho đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và cung ứng các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, giải trí chất lượng cao trong môi trường xã hội hiện đại.

2./ Nội dung thực hiện đề án:

2.1/ Bối cảnh thực hiện đề án:

  Quận 2, sau 20 năm hình thành và phát triển đã trải qua một thời kỳ đầy gian khó kể từ khi thành lập quận vào năm 1997. Từ vùng ven của thành phố cũng như vùng rìa của quận Thủ Đức trước đây, địa danh Thủ Thiêm với đặc điểm là vùng nông nghiệp đất nhiểm phèn, đời sống của nhân dân chủ yếu là làm nông và buôn bán nhỏ. Hệ thống giao thông rất hạn chế chỉ có tuyến đường huyết mạnh là Xa lộ Hà Nội, một vài đường xuyên tâm địa bàn là đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định kết nối giao thông quan trọng. Người dân qua lại sinh hoạt giao thương với thành phố bằng những con đò ngang và những chuyến phà nhỏ tại bến phà Thủ Thiêm. Thủ Thiêm xưa kết nối với tỉnh Đồng Nai bằng bến phà Cát Lái đến nay vẫn còn đang sử dụng. Với những khó khăn, bất tiện như thế nên vùng đất này gần như ngủ yên bên bờ bắc của dòng sông Sài Gòn trong một thời gian dài.

Kể từ năm 1997 đến nay, hệ thống giao thông tại quận 2 phát triển rất nhanh, các công trình cầu Sài Gòn 2, cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, hầm sông Sài Gòn, cao tốc Long Thành Dầu Giây được xây dựng và đưa  vào sử dụng dẫn đến quận 2 trở thành trung tâm kết nối giao thông với các tỉnh, thành trong khu vực.

Sự hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư mới, khu tái định cư trong tiến trình đô thị hóa, phát triển hiện đại đã kéo theo những diễn biến sâu sắc trong sinh hoạt văn hóa của người dân. Nhiệm vụ phát huy vai trò văn hóa trong sự phát triển về kinh tế - xã hội tại quận, sự cần thiết có một trung tâm vui chơi, giải trí xứng tầm với khu vực là cửa ngõ thành phố là một nhiệm vụ hết sức cấp bách và quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống một cách toàn diện, phát triển quận 2 theo định hướng trở thành  nơi có chất lượng cuộc sống tốt,  văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2.2/ Thực trạng/ đánh giá thực trạng vấn đế cần giải quyết: Đề án kinh doanh trung tâm văn hóa theo hình thức xã hội hóa chi phí đầu tư dự án

Theo đà phát triển với định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỷ thuật đô thị đồng bộ và hiện đại. Với chức năng cơ bản là dân cư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao và công nghiệp hóa dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Quận 2, đang dần trở thành vị trí trọng tâm kết nối với các quận trung tâm thành phố hiện đại và các địa bàn lân cận dần sáng lên một góc trời tương lai hướng đông bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm năm 2017, nhiều dự án xây dựng mới khu dân cư được triển khai như : Khu dân cư An Phú - An Khánh 131 ha; khu đô thị phát triển 87 ha An Phú; khu dân cư 2, 3, 4 thuộc khu dân cư 143 ha Thạnh mỹ Lợi; khu dân cư 174 ha và 178ha Thạnh Mỹ Lợi; khu dân cư 90ha Nam Rạch Chiếc; khu dân cư 154ha và 110ha Bình Trưng Đông - Cát Lái; khu dân cư 152ha cát Lái… Các dự án chỉnh trang cải tạo khu dân cư hiện hữu như: Khu Bắc Xa lộ Hà Nội thuộc phường Thảo Điền và An Phú; khu 36ha phường An Phú; các khu dân cư hiện hữu phường Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái… Các dự án khu dân cư dành cho tái định cư với nhà ở được xây dựng có chất lượng cao, không gian sống tốt, đầy đủ cây xanh công cộng, trường học và các tiện ích công cộng phục vụ người dân; Về hệ thống giao thông đối ngoại, các tuyến đường cấp đô thị đi ngang Quận 2 đã trở thành các đường trục chính, cửa ngõ dẫn vào khu vự nội thành; Đối với hệ thống các tuyết đường, hẻm giao thông cấp quận, quận 2 tập trung công tác quy hoạch mạng lưới giao thông dưới 12m các phường, đồng thời xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn vốn và triển khai thực hiện bê tông nhựa hóa và lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ kèm theo như: Cống thoát nước nước, hệ thống cấp nước, điện…;Về hệ thống đường sắt đô thị, tại quận 2 bố trí ga Thủ Thiệm là ga hành khách chính kết nối hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc quốc gia; Về hệ thống đường thủy, ngoài sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, thực hiện dự án khai thông tuyến đường thủy nội địa nối sông Sài Gòn - Sông Rạch Chiếc - rạch Mương Kinh -sông Giồng Ông Tố để tạo tuyết giao thông thủy mới đường sông. Phát triển hoàn chỉnh khu cảng cát Lái đảm nhận chức năng là một trong các cảng chính của thành phố; Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, thực hiện quy hoạch mới, điều chỉnh các quy hoạch cũ và triển khai xây dựng với yêu cầu đảm bảo kết nối các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

 Như vậy, mục tiệu quy hoạch đô thị tại quận 2 trong tương lai hướng đến tổ chức không gian đô thị kiến trúc, cảnh quan hài hòa, môi trường sống tốt, sinh hoạt và làm việc của cư dân.

Trong lĩnh vực văn hóa: Mức hưởng thụ văn hóa và điều kiện để nhân dân tham gia sinh hoạt, học tập, sáng tạo cũng đã phát triển tương đối ổn định. Một số mặc còn vượt xa thời điểm thành lập quận như cơ sở giáo dục, day nghề, hệ thống chăm sóc sức khỏe và phong trào văn hóa - văn nghệ…

Trung tâm Văn hóa quận 2 được xây dựng trong bối cảnh quận 2 với xu thế phát triển như hiện nay tồn tại nhiều thuận lợi và những khó khăn thách thức:

- Thuận lợi:

- + Vị trí xây dựng Trung tâm Văn hóa có địa thế quan trọng, nằm giữa tuyến giao thông truyền thống là Xa lộ Hà Nội và đại lộ Mai Chí Thọ là  tuyến giao thông huyết mạch của thời kỳ phát triển đô thị hóa;

- + Trung tâm Văn hóa quận 2 được xây dựng trong không gian xanh của quần thể khu dân cư hiện đại, xung quanh đã có nhiều khu thương mại và dịch vụ cao cấp hình thành như Vincom Mega Mall, Pakson, Mega Paker …;

- + Công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa quận 2 được nhà nước đầu tư xây dựng phần cơ bản gần 80 tỉ đồng nên ít nhiều về điều kiện cơ sở vật chất đã được giải quyết một phần.

- + Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về phát triển sự nghiệp văn hóa, đặc biệt là xã hội hóa các hoạt động văn hóa trên địa bàn là một tính hiệu quan trọng nhằm thu hút đầu tư…

- Nhựng khó khăn khi kêu gọi xã hội hóa: 

- + Xã hội hóa hoạt động văn hóa đã được chủ trưĐề án kinh doanh trung tâm văn hóa theo hình thức xã hội hóa chi phí đầu tư dự ánơng của Chính phủ từ những năm 1999 nhưng đến nay vẫn chưa phát triển nhiều vì xã hội hóa lĩnh vực văn hóa lợi nhuận không cao, khó triển khai thực hiện. Việc thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa tại Trung tâm Văn hóa quận 2 phải đặt mục tiêu lợi ích xã hội lên hàng đầu và điều đặc biệt là phải tổ chức các hoạt động xã hội hóa đúng với các tiêu chí phát triển sự nghiệp văn hóa của địa phương, thành phố và quốc gia;

- + Quá trình đô thị hóa và phát triển nhanh chóng đã đưa Quận 2 trở thành nơi “ Đất lành, chim đậu” và vì thế đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng trở nên đa dạng, đòi hỏi dịch vụ cung cấp đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hóa của xã hội cũng phải rất phong phú, chất lượng cao;

- + Cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động của một trung tâm văn hóa lớn còn thiếu, kể cả công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa mới cũng còn khá khiêm tốn so với nhu cầu hiện tại cần đầu tư thiết bị, kỹ thuật cao nhằm khẳng định vị thế trong thành phố và khu vực;

- + Hệ thống nhân sự của đơn vị cũng chưa đồng đều, rất cần được bổ sung, cũng cố để đáp ứng yêu cầu khi Trung tâm Văn hóa mới hình thành và đi vào hoạt động với quy mô lớn hơn, chất lượng hoạt động đòi hỏi cao cấp hơn;

- + Mức thu nhập của viên chức vẫn còn hạn chế do chưa có nhiều dịch vụ văn hóa phụ trợ tương tác với nhiệm vụ chính trị cơ bản mà đơn vị phải thực hiện hằng năm…

xem thêm 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha