CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chất thải nguy hại không đúng cách quản lý đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường.

Ngày đăng: 03-08-2017

777 lượt xem

CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tìm hiểu những điều cơ bản của chất thải nguy hại và đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại không đúng cách quản lý đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường. Các nguồn lực bảo tồn và phục hồi hành động như  (Bộ TN &MT), được thông qua vào năm 1976, được thành lập để thiết lập một khuôn khổ cho việc quản lý chất thải nguy hại phù hợp.

Vậy chất thải nguy hại là gì? Cách xử lý chất thải nguy hại ntn ?

Đơn giản chỉ cần xác định, một chất thải nguy hại là một sự lãng phí với những đặc tính mà làm cho nó nguy hiểm hoặc có khả năng mang lại hiệu quả có hại đối với sức khỏe con người hoặc môi trường. chất thải nguy hại được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau, dao động từ quá trình sản xuất chất thải công nghiệp đối với kiểu pin và có thể có nhiều hình thức, bao gồm cả chất lỏng, chất rắn, chất khí và bùn.

Tổ chức đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại CTNH đã phát triển một quy định định nghĩa và quá trình xác định cụ thể các chất được biết đến là nguy hiểm và cung cấp các tiêu chí bao gồm các tài liệu khác trong vũ trụ quy định chất thải nguy hại. Quá trình nhận dạng này có thể rất phức tạp, vì vậy CTNH khuyến khích máy phát điện của chất thải để tiếp cận các vấn đề bằng cách sử dụng một loạt các câu hỏi mô tả dưới đây:

Để cho một tài liệu để được phân loại như là một chất thải nguy hại, nó lần đầu tiên phải là xử lý chất thải rắn. Vì vậy, bước đầu tiên trong quá trình nhận dạng chất thải nguy hại là xác định nếu một vật liệu là một chất thải rắn.

Bước thứ hai trong quá trình xem xét có hay không các chất thải loại trừ từ các quy định như là một chất rắn hoặc chất thải nguy hại.

Khi một máy phát xác định rằng chất thải của họ đáp ứng các nghĩa của một chất thải rắn, họ điều tra hay không lãng phí là một chất thải nguy hại niêm yết hoặc đặc trưng. Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là một số cơ sở kiến nghị CTNH để hủy niêm yết chất thải từ quy định Bộ TN &MT phụ đề C. Bạn có thể nghiên cứu những thiết bị được kiến nghị thành công CTNH cho một báo cáo đánh giá môi trường.

Chương trình quản lý chất thải nguy hại cái nôi đến ngôi mộ của CTNH

Trong thế kỷ XX giữa, vấn đề quản lý chất thải rắn tăng lên tầm cao mới của mối quan tâm công cộng tại nhiều khu vực vì tăng thế hệ chất thải rắn, thu hẹp khả năng xử lý, tăng chi phí xử lý, và khu vực phe đối lập để siting của cơ sở xử lý mới. Những thách thức quản lý chất thải rắn tiếp tục ngày hôm nay, như nhiều cộng đồng đang đấu tranh để phát triển các giải pháp hiệu quả chi phí, bảo vệ môi trường. Lượng chất thải được tạo ra, phát triển đã làm cho nó ngày càng quan trọng đối với viên chức quản lý chất thải rắn để phát triển các chiến lược quản lý chất thải một cách an toàn và chi phí có hiệu quả.

Bộ TN &MT thiết lập một khuôn khổ cho việc quản lý thích hợp của chất thải nguy hại. Từ chính quyền này, CTNH đã thiết lập một chương trình quy định toàn diện để đảm bảo rằng chất thải nguy hại được quản lý một cách an toàn từ "cái nôi để mộ" có nghĩa là kể từ khi nó được tạo ra, trong khi nó đang vận chuyển, xử lý và lưu trữ, và cho đến khi nó được xử lý:

Chất thải tạo ra nguy hiểm.

Theo Bộ TN &MT, chất thải nguy hại phát điện là liên kết đầu tiên trong hệ thống quản lý chất thải nguy hại. Tất cả các máy phát điện phải xác định nếu chất thải của họ rất nguy hiểm và phải thực hiện công tác cuối cùng số phận của chất thải. Hơn nữa, máy phát điện phải đảm bảo và đầy đủ tài liệu rằng chất thải nguy hại mà họ sản xuất đúng được xác định, quản lý và điều trị trước khi tái chế hoặc xử lý. Mức độ quy định áp dụng cho mỗi máy phát điện phụ thuộc vào số lượng chất thải mà một máy phát điện sản xuất

CTNH cung cấp chi tiết thông tin trực tuyến về các quy định áp dụng cho các máy phát điện của chất thải nguy hại.

Vận chuyển chất thải nguy hại và xử lý chất thải nguy hại

Sau khi máy phát điện sản xuất ra một chất thải nguy hại, vận chuyển có thể di chuyển các chất thải đến một cơ sở có thể tái chế, xử lý, lưu trữ hoặc xử lý chất thải. Kể từ khi vận chuyển như đang di chuyển theo quy định chất thải trên đường công cộng, đường cao tốc, đường ray và đường thuỷ, Bộ Giao thông quy định vật liệu nguy hiểm, cũng như các quy định chất thải nguy hại của CTNH, được áp dụng. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu liên quan đến vấn đề của CTNH về vận chuyển chất thải nguy hại.

Tái chế, xử lý, lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải trong phạm vi có thể, CTNH đã cố gắng để xây dựng quy chế chất thải nguy hại để cân bằng việc bảo tồn các nguồn tài nguyên, đồng thời đảm bảo việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Nhiều chất thải nguy hại có thể được tái chế một cách an toàn và hiệu quả, trong khi chất thải khác sẽ được xử lý và xử lý tại bãi chôn lấp hoặc lò đốt.

Tái chế chất thải nguy hại có một loạt các lợi ích bao gồm việc giảm mức tiêu thụ nguyên vật liệu và khối lượng của vật liệu phế thải mà phải được xử lý và xử lý. Tuy nhiên, lưu trữ không đúng cách của những vật liệu có thể gây ra sự cố tràn, rò rỉ, và đám cháy, ô nhiễm đất và nước uống. Để khuyến khích các chất thải nguy hại tái chế trong khi bảo vệ sức khỏe và môi trường, CTNH đã phát triển các quy định để bảo đảm tái chế sẽ được thực hiện một cách an toàn.

Xử lý lưu trữ và cơ sở xử lý (TSDFs) cung cấp lưu trữ tạm thời và điều trị cuối cùng hoặc xử lý đối với chất thải nguy hại. Kể từ khi họ quản lý khối lượng lớn rác thải sinh hoạt và hành vi có thể trình bày một mức độ cao hơn về rủi ro, TSDFs được quy định nghiêm ngặt. Các yêu cầu TSDF thiết lập các tiêu chuẩn quản lý cơ sở chung, các quy định cụ thể điều chỉnh các đơn vị quản lý chất thải nguy hại và biện pháp phòng ngừa thêm được thiết kế để bảo vệ đất, nước ngầm và các nguồn lực không khí.

Thông tin toàn diện về các bước cuối cùng trong chương trình quản lý chất thải nguy hại của CTNH có sẵn trực tuyến, bao gồm các trang web và các tài nguyên liên quan đến:

Chất thải nguy hại tái chế,

Quy định áp dụng cho các cơ sở điều trị, lưu trữ và xử lý, và

Mô tả diện tích đất sử dụng hạn chế.

Quy định cụ thể các rác thải

CTNH đã cố gắng, trong chừng mực có thể, xây dựng quy chế quản lý chất thải nguy hại mà cung cấp bảo vệ đầy đủ về sức khỏe con người và môi trường trong khi cùng một lúc:

-bồi dưỡng tái chế thân thiện môi trường và bảo tồn các nguồn tài nguyên, 
-làm cho các quy tắc dễ hiểu hơn, 
-tạo điều kiện tuân thủ tốt hơn, hoặc 
-cung cấp sự linh hoạt trong cách nào đó chất thải nguy hại được quản lý.

Do đó, CTNH tạo tiêu chuẩn quản lý thay thế đối với một số loại chất thải.

Sáng kiến Xử lý chất thải nguy hại CTNH

Sau nhiều thập kỷ kinh nghiệm với các hệ thống hiện thời, CTNH là nhìn về phía trước và kiểm tra làm thế nào các chương trình xử lý chất thải nguy hại nên tiến triển để đáp ứng những thách thức mới và cơ hội của thế kỷ này. CTNH đang dẫn đầu các quốc gia trong việc di chuyển hướng tới tương lai mà bây giờ bằng cách đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

-Xây dựng các quy tắc cho chất thải dược phẩm
-Cập nhật các quy định cho máy phát điện
-Sửa đổi quy định xuất nhập khẩu
-Dẫn đầu sáng kiến Manifest điện tử
-Phát triển các hướng dẫn Chăm sóc sau khi đóng cửa cở sở sản xuất có chất thải nguy hại.
-Liên hệ với chúng tôi để đặt một câu hỏi, cung cấp thông tin phản hồi hoặc báo cáo vấn đề liên quan tới đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha