Quy trình quản lý dự án

Đó là lý do tại sao quy trình quản lý dự án nó là rất quan trọng để tin tưởng việc quản lý các dự án của bạn để một phần mềm mà sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Ngày đăng: 09-03-2017

1,725 lượt xem

Quy trình quản lý dự án: Quá trình đấu thầu là hơn và bây giờ là thời gian cho tất cả những người tham gia vào các dự án để làm cho nó xảy ra. Nói chung, mỗi dự án có một chu kỳ cuộc sống tiêu chuẩn, bất kể các đặc tính đặc biệt. Cấu trúc này có thể được nêu ra để bốn giai đoạn cơ bản:
1. dự án khởi xướng dự án tiền khả thi

Trong giai đoạn đầu tiên, mục tiêu và tính khả thi của dự án được xác định. Đây là một giai đoạn rất quan trọng của toàn bộ quá trình, vì nó có thể chỉ ra liệu dự án này là một cơ hội tốt hay không. Nếu cần thiết, một nghiên cứu khả thi tiến hành và dựa trên kết quả của nó, một giải pháp được đề nghị/kế hoạch được ban hành.
Sau khi tất cả mọi thứ quyết định, một tài liệu bắt đầu dự án được tạo ra. Tài liệu bắt đầu dự án cung cấp nền móng cho kế hoạch xây dựng và là một trong những hiện vật quan trọng nhất trong quản lý dự án.
2. giai đoạn lập kế hoạch thực hiện dự án
Các dự án quy hoạch sân khấu là nơi nhóm phát hành đĩa đơn trong tất cả các công việc được thực hiện. Nó là một hoạt động đang diễn ra gần như kết thúc dự án. Chính ưu tiên, trong giai đoạn lập kế hoạch, là để lên kế hoạch thời gian, chi phí và nguồn lực cho dự án. Dựa trên những yêu cầu các đội đang phát triển các chiến lược đã được theo sau. Điều này cũng được gọi là phạm vi quản lý. Tài liệu quan trọng khác mà đã được chuẩn bị sẵn sàng là một công việc phân tích cấu trúc, một danh sách kiểm tra tất cả các công việc cần chia nhỏ thêm chức năng mục.
Ngay sau khi ngân sách, lịch và công việc đã được xác định dự án là hầu như đã sẵn sàng để bắt đầu. Bước tiếp theo của quá trình này thực sự quan trọng là quản lý rủi ro. Tại thời điểm này, đội bóng nên kiểm tra tất cả các mối đe dọa tiềm năng cho các dự án và đưa ra giải pháp vững chắc. Cuối cùng, một kế hoạch thông tin liên lạc, cũng là, cần thiết vì nó sẽ thiết lập một dòng chảy thông tin hiệu quả giữa các bên liên quan dự án.
3. giai đoạn thực hiện dự án đầu tư
Trong giai đoạn thực hiện, kế hoạch quản lý dự án xây dựng đưa vào làm việc. Như một quy luật, giai đoạn này được chia thành hai quá trình chính: thực hiện việc giám sát và kiểm soát. Nhóm dự án bảo đảm nhiệm vụ yêu cầu đang được thực hiện. Cùng lúc đó, sự tiến bộ giám sát và những thay đổi đang được thực hiện cho phù hợp. Thực tế, một người quản lý dự án dành phần lớn thời gian trong bước của giám sát và tùy thuộc vào các thông tin mà ông đã được chuyển hướng nhiệm vụ và duy trì sự kiểm soát của dự án.
4. giai đoạn hoàn thành dự án
Giai đoạn cuối cùng của dự án đại diện chính thức hoàn thành. Quản lý dự án việc đánh giá những gì cũng đã đi và đề cập đến bất kỳ thất bại tiềm năng. Cuối cùng, đội tiến hành một dự án báo cáo, tính toán ngân sách và cung cấp thông tin cuối cùng về bất kỳ công việc vẫn còn dang dở. Báo cáo dự án kết hợp với phân tích của thất bại tiềm năng sẽ là thông tin phản hồi có giá trị cho dự án xây dựng trong tương lai.
Lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch đáng tin cậy có thể loại bỏ nhiều rủi ro mà có thể đi lên trong một dự án xây dựng. Mục đích chính của lịch là để cải thiện việc phân bổ các tài liệu và các nguồn lực bên trong một dự án.Bằng cách đó, bất kỳ sự chậm trễ tiềm năng có thể tránh được và giao tiếp tốt hơn giữa tất cả các bên khác nhau có thể được đảm bảo. Đó là một số kỹ thuật lập kế hoạch khác nhau mà một người quản lý dự án có thể chọn:
1. Biểu đồ tổng quát của quy trình quản lý dự án: đó là không có nghi ngờ một trong những hệ thống thực tế nhất mà một nhóm dự án có thể có lúc xử lý của nó. biểu đồ có thể cung cấp cho bạn một tổng quan về dự án xây dựng và cho bạn biết về nhiệm vụ còn lại đằng sau hoặc được hoàn thành vào thời gian. Xin lưu ý rằng biểu đồ cũng là một tính năng không thể thiếu của nền tảng.
2. dòng số dư lập kế hoạch của quy trình quản lý dự án: dòng kỹ thuật cân bằng là một phương pháp vô cùng hữu ích cho các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Nó có thể cung cấp trợ giúp đáng chú ý trong cuộc họp thời hạn và chỉ định các nguồn lực có hiệu quả.
3. quan trọng đường dẫn phương pháp: đây là một trong những công cụ lập kế hoạch phổ biến nhất và nó sẽ giúp rất nhiều hướng tới hệ thống phân phối các nguồn lực và các tính toán chính xác của thời hạn. Tóm lại, quan trọng đường dẫn phương pháp có thể góp phần trước đó hoặc ít thời gian sau khi hoàn tất dự án xây dựng của bạn.
4. lập kế hoạch của quy trình quản lý dự án: này xây dựng phương pháp lập kế hoạch là ngày càng trở nên nổi tiếng hơn gần đây, vì nó cho phép dự án quản lý để đặt rất nhiều, và đôi khi có mâu thuẫn trong công việc, theo thứ tự đúng.
Ngân sách quản lý dự án xây dựng: Xác định ngân sách là của xa một trong các thông số cơ bản nhất mà nên được đưa vào xem xét khi bạn bắt đầu đặt cùng một dự án xây dựng. Dự toán chi phí có thể là một nhiệm vụ khá khó khăn, nhưng nếu làm đúng nó có thể là một trong những chìa khóa để thành công. Như một quy tắc hiện có bốn thông số cơ bản mà một người quản lý dự án cần lưu ý:
1. phân tích dự án: các hành động đầu tiên đã được thực hiện là làm rõ các mục tiêu khác nhau và hạn chế đối với các dự án sắp tới. Một khi bạn làm điều đó, bạn có thể có một ý tưởng tốt hơn về những gì bạn muốn đạt được và những người chính xác bạn cần để làm điều đó.
2. dự toán ngân sách của quy trình quản lý dự án: sau khi đặt tất cả các ưu tiên của dự án của bạn theo thứ tự, đó là thời gian để tổ chức ngân sách của bạn cùng với một dòng thời gian rắn. Bây giờ nó cũng là thời điểm tốt để yêu cầu giá thầu từ các nhà thầu quan tâm.
3. Giám sát các chi phí: ngay sau khi công trình đưa vào hoạt động, nó là rất cần thiết để bắt đầu giữ một mắt trên chi phí dự án. Sớm hơn bạn bắt đầu làm việc này tốt hơn, vì nó sẽ cho phép bạn phát hiện bất kỳ tiềm năng của nguồn lực trước khi quá muộn.
4. kế toán của quy trình quản lý dự án: Có một bộ phận kế toán rất có thẩm quyền là rất quan trọng. Phối hợp với nhóm dự án, họ sẽ có trách nhiệm giữ tất cả các thoả thuận tài chính chạy theo kế hoạch.
Các khía cạnh pháp lý của một dự án xây dựng của quy trình quản lý dự án
Một dự án xây dựng bao gồm nhiều chi tiết khác nhau. Một số quan trọng nhất quản lý dự án không nên bỏ qua đã làm với các tham số quy phạm pháp luật. Một người quản lý dự án xây dựng chuẩn bị tốt nên luôn luôn ở vị trí để cung cấp cho câu trả lời trong khả năng tranh chấp pháp lý hoặc những rủi ro có thể xuất hiện. Bằng cách đó, toàn bộ dự án là bảo đảm và được xây dựng trên cơ sở vững mạnh. Nói chung, hiện có năm lĩnh vực chính nên được đưa vào xem xét:
1. các bên: thể loại này đề cập đến bất cứ ai tham gia vào dự án xây dựng (nhà thầu, tư vấn, nhà thầu phụ, Mua vv)
2. hợp đồng: mặc dù có một số hình thức cố định hợp đồng cho các dự án xây dựng, nhiều lần đó là một nhu cầu cho những thay đổi trong các thỏa thuận để tư vấn pháp lý là nhiều hơn cần thiết.
3. pháp luật & quy định: đội Pháp lý vững chắc có thể đảm bảo rằng tất cả các luật khác nhau và các quy định được theo đúng cách.
4. mua sắm: Quá trình mua sắm chỉ để mua tất cả các vật liệu khác nhau và các dịch vụ cần thiết cho một dự án xây dựng. Nó là rất quan trọng, sau đó, toàn bộ dự án là triệt để quy định từ một khía cạnh pháp lý.
5. bảo hiểm: Đó là không có bí mật rằng, có rất nhiều các chất nguy hiểm trên công trường xây dựng. Đó là lý do tại sao, một người quản lý dự án phải được thông báo và chăm sóc từng chi tiết nhỏ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
Đưa một dự án xây dựng với nhau là một nỗ lực thực sự đầy thử thách. Đó là của các thông số và các yếu tố đó phải được phân tích. Đó là lý do tại sao, nó là rất quan trọng để tin tưởng việc quản lý các dự án của bạn để một phần mềm mà sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và rằng cùng một lúc sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để có kế hoạch xây dựng của bạn đến một cấp độ hoàn toàn mới. Chúng tôi có kiến thức và mong muốn giúp đỡ, vì vậy hãy chắc chắn để đăng ký cho nền tảng của chúng tôi và bắt đầu tổ chức xây dựng dự án tiếp theo của bạn.

xem tin tiếp theo về quy trình quản lý dự án

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha