Các vấn đề y tế công cộng với luật môi trường và tác động môi trường

Các vấn đề y tế công cộng với luật môi trường và tác động môi trường từ những chương đầu đã thảo luận về vai trò của chính quyền địa phương.

Ngày đăng: 11-01-2017

382 lượt xem

Các thỏa thuận với các vấn đề y tế công cộng với luật môi trường

Bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên theo luật môi trường từ những chương đầu đã thảo luận về vai trò của chính quyền địa phương. Để thao tác của cộng đồng và môi trường của cộng đồng địa phương. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phát sinh từ ô nhiễm môi trường. Cả hai đều được gây ra bởi các hoạt động. Hoặc bất kỳ hành động của bất kỳ người nào, mà tất cả đều là một phần của bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của bản thân cộng đồng.
Một đã làm là để bảo vệ và duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nhưng khi kiểm tra các quy định của pháp luật khác. Cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên địa phương trực tiếp không rõ ràng có liên quan nhất là để thúc đẩy pháp luật. Luật Chất lượng Môi trường, nhưng không cung cấp điện trực tiếp. Nó chỉ được thực hiện trong các phần có liên quan. Theo Ủy ban Môi trường Quốc gia. Hoặc các quy định có liên quan chỉ điều này sẽ được thảo luận chi tiết hơn sau này.
Chất lượng Môi trường Quốc gia: "Môi trường" có nghĩa là một cái gì đó có đặc điểm vật lý khác nhau, bên cạnh con người Trong đó xảy ra một cách tự nhiên và con người gây ra. Ý nghĩa của từ "Môi trường" là sự cân bằng của tự nhiên, bao gồm động vật, thực vật và tài nguyên thiên nhiên. Và những gì thiên nhiên đã làm nhiều hơn để có lợi cho sinh kế của người dân và tương lai của nhân loại, vì vậy luật này. Luật pháp bao gồm tài nguyên thiên nhiên. Môi trường xã hội và cộng đồng nói chung cho dù đó là lưu vực sông tự nhiên, vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn động vật hoang dã hoặc các tác động tiềm năng trên các hệ sinh thái.
1. Các tiêu chuẩn chất lượng môi trường
Luật yêu cầu Hội đồng quản trị môi trường quốc gia. Được ủy quyền công bố của nó Tiêu chuẩn chất lượng môi trường chung nước ở các sông, đầm lầy, hồ, hồ chứa và các vùng nước công cộng khác, vùng nước ven biển Bao gồm các cửa sông, nước ngầm, không khí trong khí quyển , tiếng ồn và độ rung nói chung. Và các vấn đề khác, trong đó các tiêu chuẩn này. Đó là chính quyền địa phương, nó có thể được thực hiện như là một biện pháp chăm sóc.
2 .Khu vực được bảo vệ trong môi trường.
Trong trường hợp nó chỉ ra rằng Khu vực này là khu vực đầu nguồn Hoặc các hệ sinh thái tự nhiên khác nhau. Các khu vực khác nói chung Hoặc một hệ sinh thái tự nhiên Điều đó có thể bị phá hủy hoặc có thể bị ảnh hưởng từ các hoạt động dễ dàng hoặc các khu vực có giá trị tự nhiên. Hoặc nên khu vực nghệ thuật và bảo tồn chưa được khai báo là một. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Có quyền ban hành các quy định khu vực được chỉ định Một bảo vệ môi trường huyện.


3. Quy hoạch, quản lý chất lượng, môi trường
Các ý kiến của Hội đồng quản trị môi trường quốc gia. Lập kế hoạch quản lý môi trường công bố trên Công báo Kết quả là, các cơ quan chính phủ có thẩm quyền. Phải tuân thủ các kế hoạch quản lý chất lượng môi trường của Bộ Khoa học và Công nghệ. Có thể yêu cầu các cơ quan chính phủ có liên quan. Lên kế hoạch cho các kế hoạch quản lý môi trường, trong đó có thể bao gồm chính quyền địa phương là tốt.
Khi một kế hoạch quản lý và chất lượng môi trường. Luật yêu cầu Bảo vệ môi trường hoặc khu kiểm soát ô nhiễm Một kế hoạch hành động trước Môi trường đia phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, quan chức địa phương. Có một kế hoạch hành động để giảm thiểu hoặc loại bỏ ô nhiễm.
Nghiên cứu và thu thập thông tin về nguồn gốc. Sự ô nhiễm trong khu vực Kế toán cho thấy số lượng, chủng loại và kích thước của các nguồn khảo sát ô nhiễm.
Nghiên cứu phân tích Và đánh giá ô nhiễm Phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vấn đề Và xác định các biện pháp cần thiết để giảm và loại bỏ ô nhiễm. Trong quá trình lập kế hoạch này để cung cấp tư vấn pháp lý và hỗ trợ chính quyền địa phương. Khi cần thiết và Kế hoạch hành động để ước tính và yêu cầu việc phân bổ ngân sách và kinh phí xây dựng hoặc thực hiện Để cung cấp một hệ thống xử lý nước thải. Hoặc xử lý chất thải khi cần thiết .
4. Kiểm soát các báo cáo phân tích. tác động môi trường
Luật pháp trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường với sự chấp thuận của Hội đồng tư vấn môi trường quốc gia xác định loại và kích cỡ của dự án. Hoặc việc kinh doanh của chính phủ hoặc nhà nước hay tư nhân, phải chuẩn bị một báo cáo phân tích các tác động đến môi trường. Phải được công bố trên thông báo
Nếu các dự án hoặc hoạt động cần thiết để chuẩn bị một báo cáo phân tích những tác động môi trường của dự án hoặc tổ chức phải yêu cầu sự cho phép của chính phủ của pháp luật trước khi bắt đầu xây dựng. hoặc thực hiện Để chuẩn bị một báo cáo phân tích các chính sách tác động và kế hoạch môi trường Chính quyền do pháp luật cụ thể. Chờ cho phép Cho đến khi kết quả của báo cáo Phân tích tác động sẽ được hoàn thành đầu tiên. Văn phòng Chính sách và Quy hoạch, sẽ chỉ định một ủy ban gồm các chuyên gia. Hãy xem xét các báo cáo của Hội đồng quản trị được ủy quyền để cho phép dự án. Hoặc tổ chức hoặc giám đốc đại diện với, các ủy ban chuyên gia. Xem xét phải được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn phòng Chính sách và Quy hoạch môi trường, nếu không hoàn thành, sẽ được coi là đã được phê duyệt. Ủy ban cũng đồng ý cho phép các vấn đề thẩm quyền chính thức. Theo luật, chỉ Để vận hành nó
Ngoài ra, Hội đồng quản trị. Đã được phê duyệt Ủy quyền của pháp luật để cho phép xem xét. Hoặc gia hạn giấy phép đã đưa ra những biện pháp được đề xuất. Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Để thiết lập các điều kiện cho phép. Hoặc để cấp giấy phép Giả sử các điều kiện do pháp luật quy định tại bản thân , vì vậy trong chính quyền địa phương này. Nó có liên quan. Trong trường hợp của một thực thể có hại cho sức khỏe. Theo Đạo luật Y tế công cộng, đó là các nhà điều hành. Phải yêu cầu sự cho phép của chính quyền địa phương Nếu sự kiện là một thực thể kết nối sẽ chuẩn bị một báo cáo. Việc đánh giá tác động môi trường Khai thác cũng sẽ được yêu cầu chuẩn bị một báo cáo. Văn phòng Chính sách Môi trường và Kế hoạch Các kết quả của do quyết; Hoặc yêu cầu sự cho phép Một quan chức địa phương với Chính quyền địa phương sẽ được phép hoặc gia hạn giấy phép Không chờ đợi kết quả của báo cáo. Việc đánh giá tác động môi trường Văn phòng Chính sách và Quy hoạch, nói rằng nếu một quyết định không được thông qua. Các quan chức địa phương đã ra lệnh không được phép. Nếu được chấp thuận, cho phép các thực thể. Sự cần thiết phải có các biện pháp trong báo cáo. Phân tích tác động đã được định nghĩa như là một điều kiện trong giấy phép.
 

xem thêm tin môi trường

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha