Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và các quy định về thẩm định

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và các quy định về thẩm định tác động môi trường phân tích đến lợi ích của việc thúc đẩy và duy trì chất lượng môi trường

Ngày đăng: 13-01-2017

463 lượt xem

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và các quy định về thẩm định

Báo cáo đánh giá tác động môi trường phân tích đến lợi ích của việc thúc đẩy và duy trì chất lượng môi trường, bộ trưởng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quốc gia có thẩm quyền và được công bố trong công báo xác định loại và kích thước của dự án hoặc các doanh nghiệp của chính phủ hoặc các doanh nghiệp nhà nước, báo cáo tác động môi trường của khu vực tư nhân, đánh giá tác động môi trường cho các đề xuất yêu cầu phê duyệt theo quy định.
Trong việc xác định tiêu chí về môi trường cách tuân thủ quy định Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường, cũng như các tài liệu có liên quan báo cáo, mà phải được cung cấp, cùng với một báo cáo về việc phân tích tác động môi trường. Đối với từng dự án hoặc loại hình kinh doanh và quy mô của từng dự án đầu tư với mỗi người.
Trong trường hợp của bất kỳ quy mô hoặc loại của dự án hoặc kinh doanh, hoặc được thành lập ở bất kỳ khu vực của tác động môi trường, và là một tiêu chuẩn có thể được áp dụng cho các dự án hoặc kinh doanh, hoặc cùng kích thước, hoặc các khu vực theo cùng một cách. Phê duyệt nội môi trường quốc gia hội đồng thẩm định môi trường có thể chỉ định các dự án được công bố trong công báo chính phủ, hoặc tương tự miễn, không phải để làm cho một báo cáo về tác động môi trường, nhưng điều này. Dự án sẽ yêu cầu các bên đồng ý thực hiện theo các biện pháp được nêu trong đánh giá tác động môi trường cho các dự án, hoặc các tiêu chuẩn và phương pháp mà các bộ trưởng quyết định.
Trong trường hợp của một dự án mà phải chuẩn bị một báo cáo phân tích tác động môi trường theo quy định của dự án hoặc các doanh nghiệp của chính phủ hoặc các doanh nghiệp nhà nước, các dự án hợp tác với khu vực tư nhân, phải được xác nhận bởi tủ theo quy định của chính phủ, chính phủ hoặc nhà nước doanh nghiệp, có trách nhiệm cho một dự án. Phân tích tác động báo cáo môi trường từ trong nghiên cứu sự phù hợp của dự án đến môi trường quốc gia hội đồng quản trị đề xuất cho việc xem xét của nội các.
Để xem xét và xác nhận báo cáo về tác động môi trường phân tích cho các đoạn văn được đề xuất một. Nội các có thể yêu cầu bất kỳ người hoặc tổ chức, là một chuyên gia hoặc các chuyên gia về các nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và báo cáo hoặc có ý kiến để xem xét.
Đối với các dự án hoặc kinh doanh của các doanh nghiệp chính phủ sẽ không được yêu cầu để có được sự chấp thuận của Hội đồng đề nghị theo quy định của đoạn một. Hãy để các doanh nghiệp chính phủ hoặc các tiểu bang, chịu trách nhiệm về các dự án hoặc báo cáo phân tích tác động môi trường đối với các yêu cầu đề xuất phê duyệt trước khi tiếp tục, theo tiêu chuẩn và thủ tục quy định.
Trong trường hợp của một dự án mà phải chuẩn bị một báo cáo phân tích tác động môi trường theo quy định của bài viết một dự án hoặc kinh doanh, mà phải được cho phép bởi chính phủ theo pháp luật trước khi bắt đầu xây dựng hoặc hoạt động, người yêu cầu sự cho phép để báo cáo đánh giá tác động môi trường, có chức có quyền lực pháp lý để nó, và các văn phòng của chính sách môi trường và kế hoạch. Trong đề xuất một báo cáo có thể được chuẩn bị sẵn sàng như là một tác động đến môi trường báo cáo là sơ bộ, dựa trên các quy tắc và thủ tục theo quy định của phần lần thứ hai đoạn đó.

 


Các quan chức người được ủy quyền của pháp luật cho phép một dự án hoặc đơn đặt hàng chờ đảng như trước cho đến khi kết quả được biết đến để xem xét tác động môi trường theo quy định của bài viết từ Cục chính sách môi trường và kế hoạch
Văn phòng chính sách môi trường và kế hoạch kiểm toán báo cáo, đánh giá tác động môi trường và các tài liệu có liên quan. Nếu báo cáo là không chuẩn bị đúng theo tiêu chuẩn và thủ tục quy định hoặc có một bảng dữ liệu, văn phòng chính sách môi trường và kế hoạch, để cho người biết rằng đương đơn trình bày trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo đề xuất.
Trong trường hợp của văn phòng chính sách môi trường và lập kế hoạch cho các báo cáo, tác động môi trường, đánh giá và các tài liệu có liên quan là chính xác và có tất cả các thông tin thu được hoặc sửa đổi một cách chính xác theo đoạn thứ ba, và sau đó cung cấp cho các văn phòng của chính sách môi trường và kế hoạch. Hãy xem xét những ý kiến sơ bộ về việc báo cáo phải được hoàn thành trong vòng ba mươi ngày. Kể từ ngày nhận được báo cáo để trình bày cho các ủy ban chuyên gia nhắc sau đây.
Bổ nhiệm các ủy ban chuyên gia theo quy định phù hợp với các tiêu chí và các phương pháp môi trường quốc gia hội đồng quản trị quyết định rằng nó phải có đủ điều kiện hoặc các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực liên quan và các cơ quan có thẩm quyền, luật pháp cho phép cho các dự án hoặc ủy ban phối hợp như là một đại diện hay địa chỉ.
Phần của chuyên gia Uỷ ban dưới phần hành vi phải được hoàn thành trong vòng 45 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo, môi trường tác động đến đánh giá cục chính sách môi trường và kế hoạch. Nếu một ủy ban của các chuyên gia, và tôi đã không được coi là hoàn thành trong thời gian này, các chuyên gia Uỷ ban, xác nhận.
Trong trường hợp của Ủy ban chuyên môn, hoặc, trong trường hợp của Ủy ban chuyên gia ủng hộ các quan chức người được ủy quyền của pháp luật cho phép các bên được sự cho phép. Trong trường hợp đó hội đồng quản trị không, chuyên gia đồng ý cán bộ chờ đợi để người người hỏi nó trước, cho đến khi người như vậy để báo cáo đánh giá tác động môi trường của Hội đồng quản trị của các chuyên gia hướng dẫn thực hiện bổ sung sửa đổi hay một ấn bản mới. Theo các hướng dẫn hoặc nhiệm vụ ủy ban chuyên gia thông tin.
Khi một người trình bày tác động môi trường, mà đã có nhiều sửa đổi hoặc đã chuẩn bị một tài liệu mới, và sau đó. Ban Giám đốc xem xét báo cáo chuyên gia.

xem tin tiếp theo về ĐTM
 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha