Luật Chất lượng Môi trường Quốc gia đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường

Luật Chất lượng Môi trường Quốc gia đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm được thúc đẩy đã góp phần kiềm chế, làm chậm lại tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường.

Ngày đăng: 03-01-2017

340 lượt xem

Luật Chất lượng Môi trường Quốc gia đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bộ Tài nguyên và môi trường cùng với các cơ quan có liên quan đưa ra các quyết định được tóm tắt như sau: Hội nghị thông qua dự thảo Luật và Luật Chất lượng môi trường quốc gia .... Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp. Và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường hóa đơn nhập khẩu cũng như ý kiến và đề nghị của Nội các môi trường quốc gia để xem xét cũng như các nhà khai thác xem xét đề nghị với Hội đồng.
Ủy ban Môi trường Thông qua dự thảo Luật và Luật Chất lượng Môi trường Quốc gia nhữg năm qua đã đạt được những thành tựu như sau:
-Hệ thống chính sách, pháp luật và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được hình thành tương đối đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Nguồn lực tài chính và các điều kiện cần thiết cho bảo vệ môi trường đã được tăng cường một bước, bảo đảm ngày càng tốt hơn so với yêu cầu của thực tiễn. Khoa học và công nghệ, hội nhập và hợp tác quốc tế đã có những đóng góp quan trọng trong bảo vệ môi trường. Nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân đã có những chuyển biến tích cực; bước đầu hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân.
- Công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm được thúc đẩy đã góp phần kiềm chế, làm chậm lại tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường. Khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường từng bước được đẩy mạnh, góp phần khắc phục các vùng đất, nguồn nước đã bị ô nhiễm, suy thoái. Công tác bảo vệ, bảo tồn đã kiềm chế mức độ suy giảm đa dạng sinh học.
- Công tác điều tra, quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường và đa dạng sinh học đã được đầu tư thực hiện; báo cáo môi trường được xây dựng và công bố công khai. Mạng lưới các trạm quan trắc đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành, công nghệ quan trắc tự động đã được chú trọng ứng dụng. Hệ thống thông tin, dữ liệu về môi trường đã được xây dựng và bước đầu đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý môi trường.
Ngoài ra, cuộc họp đã thông qua khuôn khổ để hỗ trợ chi phí môi trường theo Mục 23 của Đạo Luật Khuyến khích Chất lượng Môi trường. Trong đó bao gồm một khung hỗ trợ, với sáu mục tiêu đó là: bảo vệ và phục hồi các khu bảo tồn. khu vực đầu nguồn Tài nguyên rừng, động vật hoang dã và các nguồn tài nguyên biển và ven biển bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và môi trường. môi trường tự nhiên Nghệ thuật môi trường Đa dạng sinh học và phát triển bền vững , quản lý chất thải, nước và chất thải tại nguồn. Để đối phó với biến đổi khí hậu khuôn khổ, hỗ trợ cho nông nghiệp theo triết lý của nền kinh tế đầy đủ. Và thúc đẩy việc tiêu thụ các khung thân thiện với môi trường để thúc đẩy và hỗ trợ nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên và việc sử dụng các công nghệ sạch.


Qua các khu vực mục tiêu. Nhóm mục tiêu / người có quyền nộp đơn xin hỗ trợ theo hướng hỗ trợ các quỹ môi trường theo . Các tổ chức môi trường tình nguyện viên Mạng nhà môi trường . các tổ chức công cộng. Hội đồng làng Hội đồng Cộng đồng Và bảo tồn môi trường tự nhiên .
Ngoài ra, theo quan điểm của Ban Quản lý môi trường trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Giao cho Phòng Tài nguyên và chính sách môi trường và Kế hoạch.
Các yếu tố chính của dự thảo phát triển giải quyết được bảo vệ môi trường khu vực bao gồm các biện pháp như sau:
Định nghĩa đầu tiên cho sự hiểu biết các trận đấu chính xác. Rõ ràng trong việc giải thích pháp luật. Và ngăn ngừa các vấn đề trong thực tế.
Hai khu vực được bảo vệ trong môi trường. Và được phân loại như một bán kính nhỏ. Để các cơ sở để xác định các biện pháp bảo vệ môi trường ,biện pháp bảo vệ môi trường cuối cùng mà cấm hành vi hoặc hoạt động. Trong đó có thể có hại hoặc gây ra một tác động trong việc thay đổi hệ sinh thái của khu vực về bản chất và kiểm soát sử dụng đất để duy trì trạng thái tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên
Chuẩn bị một báo cáo về báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của việc đánh giá tác động môi trường và sức khỏe (ĐTM) theo các quy tắc, thủ tục, chế độ quy định theo điều 46 của Luật Khuyến khích và Đạo luật Bảo tồn Quốc Chất lượng Môi trường. Biện pháp bảo vệ môi trường liên quan đến việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc bổ nhiệm các Ủy ban và giám sát việc bảo vệ môi trường của khu vực. Để được ủy quyền để chuẩn bị một kế hoạch phục hồi, bao gồm giám sát, giám sát việc thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường. Báo cáo của Hội đồng quản trị môi trường quốc gia ít nhất một lần một năm.

xem tin tiếp theo về môi trường

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha