đánh giá tác động môi trường và xã hội

Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương đánh giá tác động môi trường và xã hội đã được giao nhiệm vụ để đánh giá rủi ro đối với môi trường và xã hội (ESIA)

Ngày đăng: 30-12-2016

331 lượt xem

Kinh nghiệm để đánh giá tác động môi trường và xã hội
Các dịch vụ: môi trường và đánh giá tác động xã hội (ESIA)

Công ty Tư vấn môi trường Minh Phương (Việt Nam) đã được giao nhiệm vụ để đánh giá rủi ro đối với môi trường và xã hội (ESIA) trên diện tích 2.200 ha ở phía đông bắc Việt Nam. Các khách hàng muốn thuê đất để sản xuất nông nghiệp. Và một kiểm toán để đánh giá tác động của việc giới thiệu trước thương mại và trách nhiệm xã hội. Mục đích chính của việc chuẩn bị là một chuyên gia quen thuộc với khu vực nghiên cứu. Hãy đánh giá môi trường vật lý và sinh học của tiểu học.
Một đánh giá của các yếu tố xã hội, kinh tế và văn hóa quy định tác động ban đầu về môi trường và xã hội. 
Phạm vi và điều kiện của khu vực nghiên cứu.
Phạm vi công việc trên mặt đất trong bảy ngày bởi chuyên gia môi trường cao cấp. nhà khoa học sinh thái học và các nhà địa chất Bao gồm thăm dò không gian đối với người dân địa phương và đại diện. Khu vực này đã được chia thành các khối. Và chặn các mục tiêu được thu thập bởi các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao.
Khảo sát kỹ thuật của khoa học mới phát được cho là do cách thức của các sinh vật và thực vật và các cuộc điều tra khác nhau, cả trực tiếp và gián tiếp về động vật hoang dã trong khu vực. Điều này sẽ được khám phá vào buổi sáng để tìm kiếm bằng chứng. Các dấu hiệu và biểu tượng để đi cùng với các nguồn thực phẩm như phân và dấu chân dấu vết trên cây và trong các lĩnh vực khác nhau. Được tư vấn bởi một số người dân địa phương để xác nhận các loài động vật có thể nhìn thấy. Và để hiểu được bản chất của rừng để tham gia vào các nghiên cứu sâu hơn.
Nước xuất hiện thường xuyên và nước chảy theo mùa thông qua các nghiên cứu khu vực và các cuộc điều tra để xác định các khu vực phù hợp nhất để lấy mẫu. Một khu vực hình ảnh được sử dụng như phần mềm cơ sở dữ liệu GIS để nghiên cứu tác động của những gì môi trường cho thấy rằng : xác định các yếu tố quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến môi trường, xã hội. Một đề xuất về một phần của một nghiên cứu về môi trường và xã hội của báo cáo ĐGTĐMT.
Dịch vụ: khám phá các hệ thống môi trường và sinh thái sơ bộ (EBS)
Công ty Tư vấn môi trường Minh Phương được giao tiến hành một môi trường sơ bộ và sinh thái ở AFC trong sự kiện Plata ATM, để quyết định trước khi giao dịch, và một phần của các bên. trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Tập trung vào việc đánh giá các tác động đến môi trường, xã hội, kinh tế và văn hóa, trong đó sẽ dẫn đến việc chuẩn bị các kế hoạch phát triển, tương lai môi trường và xã hội. Tiến hành một cuộc khảo sát sơ bộ về môi trường và sinh thái để tạo ra một cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu. Và dữ liệu có thể được sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và giám sát môi trường (EMMP), mà làm cho một chất nếu tác động cụ thể tiêu cực đến hoạt động của các hệ sinh thái cơ sở dữ liệu chứa thông tin định tính và định lượng. xác định các hệ động thực vật của khu vực. Vào hỏi với người dân địa phương trong khu vực trước cuộc điều tra nhằm tìm hiểu chỗ đó trước khi bắt đầu.
Khu vực nghiên cứu được chia thành các khối. Và khối mục tiêu của các loại cây trồng, đặc điểm môi trường là một khối. Theo tự nhiên, đất và nước đã được mô tả chi tiết cùng các khối đã chia chúng công tác giám sát môi trường đã bắt đầu cùng lúc khám phá hệ sinh thái. Và để điều tra và giám sát chất lượng không khí bằng cách cài đặt ba trạm giám sát có khả năng bị ô nhiễm. sulfur dioxide hợp chất BTEX, nitơ dioxide và nước ngầm theo dõi. Và chất lượng nước mặt cả hai phía thượng lưu và hạ lưu. Lưu lượng nước Lấy mẫu và xét nghiệm các thông số, quan trọng để giao hàng. Hai nước chính trong khu vực nghiên cứu.
Dịch vụ: phân tích tác động môi trường và xã hội (ESIA)
Phản xạ tư vấn Công ty Tư vấn môi trường Minh Phương đã được trả tiền để thực hiện một phân tích tác động của môi trường và xã hội không gian cho 1.000 Ha khu vực miền trung. Từ khách hàng Châu Âu, đánh giá chất lượng môi trường Sức khỏe và an toàn, nhà máy hóa chất và nhà máy thép cùng với lưu trữ và phân phối, chất độc hại trong khu vực trung tâm của đất nước, Của người đại diện khách hàng đến với chúng tôi các khiếm khuyết của hệ thống y tế và an toàn quản lý, bao gồm đánh giá môi trường liên quan đến pháp luật, mà là một phần của quá trình này, quyết định và báo cáo được lưu trữ như là dữ liệu chuẩn bị cho kinh doanh. Khách hàng muốn mua một khu vực và muốn để đánh giá liệu họ có ô nhiễm có rủi ro môi trường hay không.
Để tiến hành đánh giá rủi ro về môi trường Sức khỏe và an toàn, tuân thủ các nguyên tắc và phương pháp xuất hiện trong ISO: 14015 (2001)-quản lý môi trường-môi trường đánh giá của các trang web và các tổ chức, nhưng được hỗ trợ bởi đánh giá về sức khỏe và an toàn hoạt động.
Sau đó bắt đầu quá trình đánh giá từ việc chuẩn bị một bảng câu hỏi để có được thông tin từ người quản lý của khu vực kiểm tra và kiểm tra khu vực nghiên cứu cẩn thận và các vùng lân cận. Nói chuyện với các nhân viên có liên quan. Xác minh tài liệu và thông tin từ người quản lý của nhà máy. Tiếp tục nghiên cứu trên một phần của sự nhạy cảm về môi trường của các nghiên cứu khu vực, bao gồm các thông tin liên quan đến việc sử dụng không gian trong quá khứ. Địa chất, thuỷ văn, thủy văn, địa chất, địa phương và khu vực hạn chế quá.
Trong nghiên cứu hiện nay, chúng tôi sẽ tập trung vào quản lý và hoạt động liên quan đến lưu trữ và không có chất độc hại. Quản lý chất thải, khí thải vào môi trường, nước và nước thải kiểm soát chất lượng của đất và nước ngầm, và kiểm soát của sức khỏe và an toàn trong công việc.
Thẩm định dự án này bao gồm một cuộc kiểm tra toàn diện các hành động và các hoạt động được yêu cầu của pháp luật và các quy định về sức khỏe và an toàn trong công việc. Cho dù nó được quy định trong giấy phép. Các yêu cầu khác nhau và chứng chỉ được cung cấp cho các hoạt động xảy ra trong nhà máy như vậy. Từ cách kiểm tra các tài liệu được tìm thấy rằng các nhà máy không thực hành luật, hàng hóa nguy hiểm.

Dịch vụ: đánh giá môi trường và xã hội trước khi được xuất sang các lĩnh vực nghiên cứu và ESIA
Các công ty Tư vấn môi trường Minh Phương được giao nhiệm vụ đánh giá môi trường và xã hội trước khi được xuất sang các lĩnh vực nghiên cứu và ESIA tại một diện tích 30.000 ha, miền đông nam bộ. Để đưa ra quyết định trước khi quá trình kinh doanh, và là một phần của trách nhiệm xã hội của công ty. Tập trung vào việc đánh giá các tác động đến môi trường và xã hội, có một khả năng có thể xảy ra, có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của đất trong tương lai.
Việc đánh giá sơ bộ bao gồm việc thu thập thông tin về môi trường. Có tính đến việc mở rộng xã hội và kinh tế của khách hàng trong tương lai là quan trọng. khoa học môi trường cao cấp đã tiến hành một cuộc khảo sát và các yếu tố khác nhau liên quan đến môi trường. Và nhà xã hội học đã tiến hành một cuộc khảo sát của cư dân địa phương. Và cuộc phỏng vấn với những người tham gia
Nghiên cứu và xem xét các dữ liệu thứ cấp được sử dụng để xác định phù hợp với luật pháp của đất nước. Bao gồm các khu vực lắp đặt. Các đặc tính của môi trường vật lý đặc điểm địa chất các loài động vật và thực vật trong khu vực khu bảo tồn Khảo cổ học liên quan Tôn giáo và văn hóa
Quá trình thu thập thông tin Các đánh giá môi trường và xã hội trước khi giao dịch đã được chuẩn bị bằng cách mô tả tác động của các báo cáo môi trường, xã hội, kinh tế và văn hóa trọng điểm đã được chuẩn bị theo hướng dẫn. Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) theo yêu cầu của chính phủ Campuchia
Dịch vụ: sơ bộ đánh giá môi trường (IEE)
Công ty Tư vấn môi trường Minh Phương đã được giao nhiệm vụ tiến hành một đánh giá môi trường sơ bộ (IEE) tại khu vực Nhà nước, đánh giá môi trường sơ bộ (IEE) mô tả dự án được đề xuất. Để xác định và đánh giá tác động đối với môi trường và cộng đồng địa phương.
Phạm vi công việc bao gồm nghiên cứu và thiết bị đầu cuối trung giám sát bao gồm : phạm vi của Luật môi trường, chuẩn bị và môi trường vật lý, sinh thái Thực vật và Động vật ; các khu vực bảo tồn và các khu vực có e sinh thái nhạy cảm; những điểm khảo cổ, văn hóa có liên quan. Tất cả các thông tin đến từ không gian và các khả năng có thể ảnh hưởng đến các khu vực nghiên cứu. Và bao gồm các điều kiện tiên quyết về thể chất và sinh thái. Xác định các loài thực vật và động vật được tìm thấy. Xác định khó khăn và kiến nghị về các dự án trong tương lai. Các thông tin có liên quan từ cấp địa phương để thu thập thông tin cơ bản về các lĩnh vực xã hội, kinh tế và văn hóa.
Báo cáo đánh giá sơ bộ IEE môi trường. Nó cho thấy tính chất của dự án và xác định các tác động môi trường và xã hội bằng cách xác định phạm vi khu vực và cho thấy khả năng hậu quả tiêu cực trong tương lai. Báo cáo được chuẩn bị phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trên đường xích đạo quốc tế. Nguyên tắc và nguyên tắc của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) , S. LP cũng cung cấp giám sát và quản lý môi trường bởi chuyên gia đầy đủ.
Dịch vụ: ESIA báo cáo kiểm tra bởi các chuyên gia.
Phản xạ tư vấn Công ty Tư vấn môi trường Minh Phương thay mặt cho các chuyên gia môi trường, đại diện cho công ty quản lý tài sản quốc tế. Xác minh và tư vấn trong việc phát triển các dự án công nghiệp lớn ở khu vực miền đông nam bộ. Đối với đầu tư của họ và các quyết định kinh doanh trước, và một trong số công ty trách nhiệm xã hội. Mà cần phải được kiểm tra bởi các chuyên gia để báo cáo đánh giá tác động của vấn đề môi trường và xã hội. Phản xạ (ESIA), một danh sách kiểm tra môi trường và xã hội có liên quan chi tiết các yêu cầu của một nhà máy lớn và theo luật pháp.
Kiểm toán tìm thấy sự thất bại của dự án phát triển bởi vì ESIA phát hiện ra các tác động quan trọng yếu tố môi trường như ô nhiễm nước, tác động đa dạng sinh học, xói mòn đất và của nó tác động đến con người bằng phản xạ PC kiểm toán phát hiện rằng phát triển dự án dưới xích đạo chính. Điều này có nghĩa là một thể loại không nên thực hiện một dự án đầu tư.
Dịch vụ: đánh giá chất lượng môi trường
Một báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) để báo cáo văn phòng chính sách và lập kế hoạch tài nguyên thiên nhiên và môi trường (ONEP) phải chấp nhận việc gia hạn, là một nhà máy nằm ở trong khu công nghiệp, nơi có những tiêu chuẩn và quy định, tác động môi trường kiểm soát bằng cách báo cáo nghiêm ngặt của đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tập trung vào. Hóa chất ô nhiễm. Xử lý nước thải; Quản lý chất thải rắn. Giao thông vận tải; Đánh giá rủi ro và tác động các khu vực xanh . Đó là cách để ngăn chặn và chống lại, để giảm thiểu bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh do các báo cáo đã được chấp thuận bởi các văn phòng của chính sách và kế hoạch, tài nguyên thiên nhiên và môi trường (ONEP)
Dịch vụ: đánh giá tác động môi trường rủi ro.
Dự án này là trong một khu vực nơi liên hệ với nhạy cảm về môi trường và xã hội, chẳng hạn như sông Mêkong. Các khu công nghiệp, khu dân cư và trường học. Để xây dựng các căn hộ tại khu vực này phải theo nhiều quy định và tiêu chuẩn của bộ Tài nguyên và môi trường. Tham gia với các khu vực công, đó là cần thiết để mang lại cho ý kiến và đề xuất từ người sống ở các khu vực mà có thể bị ảnh hưởng và xác định mà nghiên cứu nghiên cứu một phần với ý kiến của công chúng, và trong một phần, các báo cáo xác định chính các yếu tố có thể tác động.
Đó là cách để ngăn chặn và chống lại, để giảm thiểu bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh do các báo cáo đã được chấp thuận bởi các văn phòng của chính sách và kế hoạch, tài nguyên thiên nhiên và môi trường (ONEP).

xem tin tiếp theo về tư vấn môi trường tại đây
 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha