Kế hoạch bảo vệ môi trường biển

bảo vệ môi trường biển là mục tiêu đúng như là các cảnh biển nội địa của vẻ đẹp tuyệt vời ở nước ta

Ngày đăng: 05-12-2016

3,577 lượt xem

Kế hoạch bảo vệ môi trường biển
Ý nghĩa của kế hoạch bảo vệ môi trường biển: Trong việc tạo ra các kế hoạch này toàn diện và có hệ thống đẩy mạnh chính sách liên quan để bảo vệ môi trường là mục tiêu như là các cảnh nội địa Vũng Tàu của vẻ đẹp tuyệt vời ở nước ta mà còn trên thế giới, được kế thừa bởi người dân của những người như là một kho tàng tài nguyên thủy sản có giá trị và quốc gia tương đương để gặt hái những lợi ích và công nhận rằng nó, và sau đó bảo đảm nó môi trường để duy trì và phục hồi môi trường thuận lợi để phát triển bao giờ bị mất như là kết quả.
Bản chất của kế hoạch bảo vệ môi trường biển: Để xác định hướng cơ bản của các biện pháp để được thực hiện cho các kế hoạch này cho thấy các mục tiêu bảo vệ môi trường biển nội địa Vũng Tàu, chống, với sự hợp tác và sự hiểu biết, để đạt được các mục tiêu của nhà nước, chính quyền địa phương và khác khác nhau liên quan đến pháp luật và lập kế hoạch có liên quan và hợp tác, cũng như khi thực hiện các biện pháp và nguyên tắc nên có.
Phạm vi của kế hoạch bảo vệ môi trường biển: Kế hoạch này là bảo tồn môi trường của khu vực ven biển của biển nội địa, được cung cấp để đảm bảo sử dụng bền vững của phát lại và sáng tạo, chất lượng nước và quản lý, cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn cảnh quan văn hóa, nguồn tài nguyên thủy sản, v.v...
Thời gian thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường biển: Thời gian lập kế hoạch này nói chung là mười năm. Ngoài ra, từ xây dựng 5 năm một lần, để làm một bài đánh giá nếu cần thiết, và kiểm tra tiến độ các biện pháp dựa trên kế hoạch này.
Mục tiêu của kế hoạch bảo vệ biển nội địa có duy nhất một cảnh quan tự nhiên nên được gọi là tự nhiên và yếu tố văn hóa là hình thành và kết hợp quần đảo nội địa phong cảnh, cảnh quan văn hóa và ngành công nghiệp liên quan đến biển, thủy sản, vận chuyển, ngành công nghiệp và dân số đang tập trung xung quanh việc đóng cửa vùng biển, cũng có thể sử dụng một loạt các đại dương, đó là một kho tàng tài nguyên thủy sản có giá trị.
Giảm còn xem xét những đặc điểm môi trường biển nội địa Vũng Tàu, cũng như để làm sạch nước và chu kỳ sinh học mà có môi trường sống đa dạng sinh học, sự tăng trưởng trong rong biển, căn hộ, vv, cũng cần có để đối phó với những thách thức của Vịnh, chẳng hạn như phòng chống triều đỏ ở liên tục nâng cao chất lượng trong khi vẫn còn xảy ra, hoặc thiếu ôxy nước khối lượng và đảm bảo lưu thông trơn tru vật chất và các giai điệu cho mỗi mùa.
Có, về các mục tiêu của kế hoạch này, Dịch vụ hệ sinh thái phong phú (sea) tương lai quốc gia tiếp tục và thưởng thức, và để giữ cho các sinh vật môi trường sống lành mạnh và tăng trưởng của nhà nước, cảnh quan đẹp, vui chơi giải trí và thư giãn, và nhằm vào biển nội địa một giá trị phong phú giàu so với đường như là một "lĩnh vực" như là một nơi khu vườn là một nơi của môi trường sống cho đa dạng sinh học, sản xuất thủy sản, hậu cần, nhân sự và tài liệu cung cấp đường và tính năng một đầy đủ. Vì lý do này, trong khi xem xét môi trường của khu vực ven biển, chất lượng nước, vv rất có liên quan và mục tiêu cá nhân xác định như sau.


Bảo tồn các khu vực ven biển của môi trường, tái tạo và mục tiêu cho sự sáng tạo có chức năng lọc nước và lưu thông vật chất, thảm cỏ biển ở vùng ven biển, nơi cá và động vật có vỏ, bao gồm một loạt các sinh vật đã trở thành một nơi để sống và tăng trưởng - bãi triều, bãi cát, đầm lầy muối và như thế là đúng bảo tồn, cũng có, mà là các biện pháp nhằm tái phục hồi và sáng tạo, nếu cần thiết. Những bãi biển, bãi biển tự nhiên, vv, mà là quen thuộc với nhiều người như vuốt ve một nơi mà nó là bảo tồn tại một trạng thái phù hợp càng nhiều càng tốt việc sử dụng nó.

Đối với môi trường sống và sinh học ảnh hưởng trầm tích và trầm cảm trong môi trường sống của, nếu cần thiết, mà đã được các biện pháp ngăn ngừa và cải thiện các tác hại của nó. Bộ sưu tập của cát biển (các biện pháp làm tắc nghẽn trừ cửa sông thích. Sau đây là như nhau.) Điều đó đã không được thực hiện. Trong trường hợp không thể tránh khỏi, mà các biện pháp để giảm thiểu các tác động môi trường.
Trong bãi rác của mực nước biển, và quyết định xem xét đầy đủ để bảo vệ môi trường, các biện pháp để tránh hoặc giảm thiểu tác động môi trường, như việc duy trì và cập nhật cơ sở bảo tồn ven biển như vậy, khi xúc tiến các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, để được chung sống thân thiện và hài hòa với môi trường và thiên nhiên.
Chất lượng nước về bảo tồn và quản lý liên quan đến các mục tiêu giảm ô nhiễm nguồn nước, thủy triều đỏ, rằng các biện pháp để phòng ngừa hiện tượng phú dưỡng toàn diện. tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước (là những gì các thiết lập trong tương lai, vv cũng được tính). Đối với, cùng với sự nỗ lực để sớm thành tích tốt tại các vùng nước không thành tích, điều này đã được duy trì trong vùng nước đạt được. Ngoài ra, tùy theo hoàn cảnh địa phương của mỗi mùa giải, mà việc xem xét và thích ứng với những nỗ lực về quản lý chất lượng nước tỉ mỉ đã được đẩy mạnh. Cùng với những nỗ lực để làm sáng tỏ các cơ chế tạo cho thủy triều đỏ, là một mục tiêu để được giảm càng nhiều càng tốt các yếu tố con người của sự xuất hiện của nó những gì.
Mục tiêu cho việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan văn hóa vùng cụ thể lõi của cảnh quan tự nhiên của Biển nội địa Vũng Tàu, Vườn quốc gia theo các khía cạnh, Đài tưởng niệm Quốc gia, tỉnh được chỉ định là một công viên tự nhiên hoặc khu vực bảo tồn thiên nhiên, vv như một mục đích chính để đảm bảo rằng cụ thể cảnh quan thiên nhiên nổi bật biển nội địa Vũng Tàu không bị mất, mà nó là bảo tồn thích hợp. Đối với các bờ biển tự nhiên, nó để không làm giảm càng nhiều càng tốt hơn so với hiện tại, mà nó là đúng cách toàn vẹn. Hơn nữa, nó sẽ mất đi bãi biển tự nhiên lên, nếu cần thiết, rằng các biện pháp này là cho phục hồi thực vật màu xanh lá cây ở các đảo và bờ biển của Biển nội địa Vũng Tàu, quan điểm của thực tế đó là một yếu tố quan trọng tạo nên cảnh quan của biển nội địa Vũng Tàu, rừng phòng hộ, màu xanh lá cây hiện trạng của việc sử dụng hệ thống, chẳng hạn như một khu bảo tồn cây xanh đặc biệt không chỉ càng nhiều càng tốt duy trì, tích cực mà họ đang quản lý bảo vệ đúng theo hướng phát triển này.
Di tích lịch sử, tạo thành một cảnh quan thiên nhiên và không thể tách rời của Biển nội địa Vũng Tàu, danh lam thắng cảnh, các tài sản văn hóa, chẳng hạn như một di tích tự nhiên là đúng bảo tồn. Bề mặt của biển và bờ biển được tổ chức trong sạch, bụi, chẳng hạn như làm giảm uy tín từ phong cảnh, rác rưởi, dầu nổi, vv để biển hoặc dạt vào bờ biển, hoặc là họ không bán phá giá.
Mục tiêu để đảm bảo việc sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản và nguồn lợi thủy sản là một thành phần của hệ sinh thái, cảnh thực tế được dự định được giới hạn, để đảm bảo sử dụng bền vững đa dạng sinh học và năng suất sinh học trong khi xem xét từ quan điểm hài hòa với môi trường, nó nhằm mục đích thúc đẩy các loài động vật và thực vật tăng trưởng thủy sản, do đó lưu trữ thích hợp và quản lý nguồn lợi thủy sản trên cơ sở những kiến thức khoa học được thực hiện để cố gắng đẩy mạnh hơn nữa.
Để thực hiện mục tiêu của kế hoạch này, và tận dụng đầy đủ các kiến thức và công nghệ đã đạt được, và các quy định về việc bảo tồn và thế hệ chịu tải của môi trường tự nhiên hiện còn lại cho đến nay ngoài các biện pháp bảo tồn đã được thực hiện, phát lại và tạo ra môi trường thuận lợi ở các vùng ven biển, quản lý chất lượng nước từ quan điểm đảm bảo đa dạng sinh học và năng suất sinh học, cải thiện môi trường trầm tích, thiên nhiên tươi đẹp và con người như một ý tưởng cơ bản cho phù hợp với việc bảo tồn của cuộc sống, sinh kế và nhộn nhịp là cảnh hài hòa, vv, và sẽ nỗ lực thực hiện quyết liệt các biện pháp khác nhau. Trong nghiên cứu và thực hiện các biện pháp, nó sẽ được thực hiện phù hợp với tình hình địa phương và sẽ cân nhắc đến việc điều chỉnh các thỏa thuận và các khu vực lân cận trong khu vực.
Tại thời điểm đó, nếu cần thiết, để giới thiệu phát triển kỹ thuật trong khu vực trong khi đã xem xét kỹ đến rừng, làng, sông, liên kết biển, một loạt các diễn viên, chia sẻ cách thức mà nó phải phù hợp với điều kiện địa phương, quản lý phù hợp và tôi sẽ cố gắng.
Ngoài ra, trong trường hợp mà tác dụng của các biện pháp tri thức khoa học không thu được đầy đủ, trong khi thực hiện việc tích lũy và phân tích các dữ liệu đã được sao lưu một cách khoa học, nó được giả định rằng việc thúc đẩy các sáng kiến dựa trên khái niệm về quản lý thích ứng .
biện pháp cơ bản như sau.
Khu vực ven biển của bảo tồn môi trường, phát lại và tạo ra cỏ biển giường, bãi triều, bãi cát, bảo tồn đầm lầy muối như bảo tồn các giường rong biển, bãi triều, vv chất lượng nước, môi trường sống của thực vật và động vật liên quan chặt chẽ đến việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, cùng với việc nâng cao kiến thức khoa học về môi trường ngày càng tăng, về các bãi triều quan trọng như bảo tồn biển các tài nguyên trên giường rong biển cần thiết và căn hộ, cũng như chim mang về đất đai và nuôi căn cứ, chỉ định của nước bảo vệ, càng nhiều càng tốt bằng việc thiết lập các khu vực bảo vệ động vật hoang dã chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo tồn. Ngoài ra, đối với các giường rong biển khác, bãi triều, đảm bảo lọc nước và đa dạng sinh học, vì nó đóng một vai trò quan trọng như là một nơi giáo dục môi trường và học môi trường, và sẽ nỗ lực để bảo tồn. Đối với giường mất cỏ biển, bãi triều và những bãi biển tự nhiên, vv Cùng với sự phát triển như vậy, từ quan điểm khôi phục lại một môi trường tốt, và sẽ nỗ lực để chơi và sáng tạo.
Bảo tồn các bãi biển tự nhiên bãi biển, lĩnh vực thu thập động vật có vỏ, về bãi biển tự nhiên, được sử dụng bởi nhiều người như là một nơi nghỉ ngơi của bách về địa điểm và người dân địa phương về bản chất của nơi như bờ biển quan sát tự nhiên, chẳng hạn như bằng cách thực hiện sự chỉ định của công viên thiên nhiên và khu bảo tồn biển tự nhiên, bao gồm cả các bề mặt tiếp giáp biển và bảo tồn trong điều kiện thích hợp để sử dụng nó, cũng có, và sẽ cố gắng để thiết lập một môi trường bãi biển bởi như nuôi dưỡng bãi biển.
Tăng cường các biện pháp cải thiện trầm tích đáy và các biện pháp trầm cảm như vùng biển nơi lĩnh vực môi trường sống sinh học do sự suy giảm của tần số xuất hiện là mực nước dâng cao và trầm tích của khối lượng nước thiếu ôxy phần lớn đã bị mất, các biện pháp cải thiện trầm tích đáy và các biện pháp trầm cảm là ở các vùng nước cần thiết, nạo vét, đáy biển cày ải đất, và sẽ nỗ lực để các biện pháp như đắp vết sâu. Cần lưu ý rằng, trong trường hợp thực hiện san lấp các dấu vết sâu, và sẽ nỗ lực để xem xét các tác động và ảnh hưởng của việc cải thiện các vùng nước xung quanh.
Cần lưu ý, bao gồm cả các biện pháp cản trở cửa sông như, trong trường hợp thực hiện nước ép của sỏi được thu thập bởi hoàn cảnh địa phương, vv, thực hiện để điều tra các tác động đến môi trường hoặc các loại tương tự và vùng nước xung quanh bởi số lượng tối thiểu là thu hoạch, cũng như ảnh hưởng đến chúng tôi sẽ nỗ lực để vị trí thấp, diện tích và thời gian và phương pháp và các loại tương tự của nó. Hơn nữa, nó được giả định rằng nỗ lực để giám sát tình hình sau khi thu hoạch. Ngay cả trong sỏi sông tại các cửa sông, nó được dùng để trả sự chú trọng đến việc bảo tồn môi trường sống như vậy của hệ thực vật và động vật, phòng chống xói lở bờ biển.
Xem xét cho bảo vệ môi trường khi bãi rác chôn lấp khi giấy phép hoặc phê duyệt dựa trên Luật Cải tạo môi trường, cùng một bài viết về hoạt động của các quy định của các bãi rác của Điều 13 Khoản 1 biển nội địa Vũng Tàu bảo vệ môi trường các biện pháp đặc biệt pháp luật cùng các chính sách cơ bản của nhiệm kỳ thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục và sẽ cân nhắc để bảo vệ môi trường. Ngoài ra, khi đánh giá tác động môi trường dựa trên luật pháp và các quy định tác động môi trường, cũng như xem xét tránh hoặc giảm thiểu tác động đến môi trường, và sẽ xem xét các biện pháp đền bù thích hợp nếu cần thiết. Tại thời điểm đó, họ sẽ cố gắng để ý kiến của người dân địa phương được phản ánh đúng. Đặc biệt, giường rong biển, bãi triều, vv Trong những nghiên cứu này, và nói chung được đưa vào xem xét rằng đa dạng sinh học và năng suất sinh học cao và môi trường sống của các sinh vật đáy và hải sản, là một nơi quan trọng trong việc làm sạch nước biển, vv để.
Áp dụng các cấu trúc thân thiện môi trường cho sự tái tạo và tạo ra môi trường sống và không gian sinh sản của sinh vật, đồng thời sửa chữa và cập nhật bảo trì và đê biển hiện có như thế, như một tường đứng mới, cố gắng cũng để kiểm tra xem xét cho môi trường và sự vật. Ngoài ra, chẳng hạn như việc duy trì và cập nhật cơ sở bảo tồn ven biển, khi xúc tiến các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, và sẽ nỗ lực để xem xét sự cùng tồn tại và hòa hợp với môi trường và thiên nhiên.
Bảo tồn và quản lý chất lượng nước: Thực hiện hệ thống giảm tổng số chất lượng nước như vậy để đảm bảo công tác phòng chống thiệt hại xảy ra theo môi trường sống bằng cách phòng ngừa và hiện tượng phú dưỡng của ô nhiễm chất lượng nước, độ ô nhiễm sẽ được hiển thị bằng các nhu cầu oxy hóa học cũng như những người dựa trên tổng số hệ thống giảm chất lượng nước liên quan đến tải lượng ô nhiễm nitơ và phốt pho là một tác nhân gây bệnh chủ yếu của hiện tượng phú dưỡng, có biện pháp thoát cuộc sống, nước thải công nghiệp và các biện pháp thoát nước khác như kế hoạch và toàn diện để. Ngoài ra, sự đa dạng sinh học và trong quan điểm về tầm quan trọng của năng suất sinh học của an toàn, dựa trên tình hình thực tế của các khu vực biển có sẵn trong khu vực, quản lý chất lượng nước dạng hạt phù hợp với tình hình của từng mùa, tác động của nó và thực hiện tốt khi đủ xem xét giới, nó được giả định để thúc đẩy những nỗ lực thích ứng. Trong là thúc đẩy các biện pháp này, ngoài việc thành lập và duy trì hệ thống thoát nước được liệt kê và phải áp dụng các biện pháp sau đây về tổng thể.
Đối với (a) nước thải công nghiệp, từ điểm nhìn của tuân thủ đối với Tổng tiêu chuẩn quy định, chúng tôi cố gắng để tối ưu hóa được cải thiện bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị xử lý.
(B) làm cho các nỗ lực để tối ưu hóa việc quản lý ngư nghiệp hiện tượng phú dưỡng không xảy ra bởi Luật Nuôi trồng thủy sản đảm bảo sản xuất bền vững cho sự suy giảm của các trầm tích đáy của nuôi trồng thủy sản của cá và động vật có vỏ dựa. Ngoài ra, cùng với sự nỗ lực để giảm bớt việc sử dụng các loại phân bón hóa học thông qua việc sử dụng của Luật Khuyến khích sự ra đời của hệ thống sản xuất nông nghiệp cao và bền vững, điều trị thích hợp của phân gia súc trên cơ sở của Luật Khuyến khích đúng và sử dụng quản lý phân gia súc nỗ lực.
(C) Ngoài việc thúc đẩy sự thanh lọc trực tiếp như: sông, thúc đẩy việc sử dụng hoạt động của chức năng lọc nước của môi trường tự nhiên. Ngoài ra, để thúc đẩy sự cải thiện của các trầm tích đáy.
(D) Ngoài việc thúc đẩy nhận thức cộng đồng liên quan đến phòng chống hiện tượng phú dưỡng, theo tình hình thực tế của các khu vực biển có sẵn trong khu vực, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển nhiều công nghệ xử lý nước thải hiệu quả.
Thúc đẩy việc thành lập và duy trì hệ thống thoát nước, xem trong những đặc điểm của các biển nội địa Vũng Tàu, vv, thực hiện tổng số hệ thống giảm chất lượng nước, từ điểm nhìn của xúc tiến các biện pháp hiện tượng phú dưỡng, tùy theo hoàn cảnh địa phương, thoát nước, cây cộng đồng, cơ sở thoát nước định cư nông nghiệp , và chúng tôi sẽ nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các loại khác nhau của các thiết bị xử lý nước thải trong nước như bể tự hoại (xử lý sáp nhập bể tự hoại). Hơn nữa, nó được giả định rằng quảng bá giới thiệu tích cực điều trị tiên tiến, bao gồm cải thiện hiệu suất loại bỏ nitơ và phốt pho trong các lĩnh vực cần thiết.
Cải thiện chất lượng nước và môi trường trầm tích suy giảm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước trong môi trường trầm tích đáy, các biện pháp để phân hủy các chất hữu cơ bất lợi ảnh hưởng đến gửi vào chất lượng nước, tùy thuộc vào tình hình thực tế của các khu vực biển sử dụng, nạo vét và các biện pháp cải thiện môi trường trầm tích dưới đáy làm đất ngầm, vv, vv kết hợp với các biện pháp bảo tồn nước, vv, và sẽ cố gắng để có biện pháp thích hợp trong khi cho xem xét đầy đủ để hài hòa với môi trường.
Các biện pháp để giảm các hóa chất độc hại do hoạt động thích hợp của Luật kiểm soát ô nhiễm nước, vv, và cố gắng để đạt được việc duy trì các tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước. Đặc biệt, đối với dioxin, nó được giả định để thúc đẩy các quy định khí thải dựa trên Luật liên quan đến biện pháp đặc biệt đối với dioxin. Ngoài ra, đối với các chất hóa học có hại, và những người thúc đẩy sự hiểu biết về khí thải trên cơ sở của Luật Khuyến khích cải thiện lượng khí thải của sự hiểu biết, và như thế, và quản lý của các chất hóa học cụ thể đối với môi trường, quản lý. Ngoài ra, những gì có thể để ngăn chặn sự suy thoái của các trầm tích bởi sự lắng đọng của bùn có chứa nguy hại đến sức khỏe của các chất thủy ngân hoặc PCB, vv người, thúc đẩy việc loại bỏ, vv của trầm tích trên các tiêu chí loại bỏ đó cả nước bình các chất này được xác định để.
Ngăn ngừa ô nhiễm do dầu như biển nội địa Vũng Tàu là một biển kín, nếu sự cố tràn dầu quy mô lớn đã xảy ra, kể từ khi nó được dự kiến rằng những thiệt hại là rất lớn, phòng ngừa ô nhiễm biển do tai nạn bảo trì hệ thống an ninh, chẳng hạn như cụm công nghiệp để đạt được, và có tăng cường các biện pháp cần thiết hướng dẫn cuộc đàn áp đối với công tác phòng chống biển. Ngoài ra, khi sử dụng những kiến thức thu được tại thời điểm sự cố tràn dầu quy mô lớn cho đến nay, các tàu dầu phục hồi, và sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ thống kiểm soát thải dầu bởi việc triển khai, vv của các đại lý kiểm soát của hàng rào dầu, hoặc các loại tương tự. Ngoài ra càng nhiều càng tốt với để ngăn chặn việc xả chất thải từ tàu, và chúng tôi sẽ nỗ lực cho sự phát triển của các cơ sở tiếp nhận. Ngoài ra, mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên như trong trường hợp của một tai nạn, điều tra, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu các công nghệ xử lý môi trường sử dụng ít công nghệ kiểm soát dầu mới và các vi sinh vật của các tác động môi trường của các biện pháp bảo tồn như, sự cố tràn dầu để đánh giá tình hình phục hồi sau khi tác động và tai nạn đối với môi trường tự nhiên do, và sẽ nỗ lực để tích lũy các dữ liệu quan trắc môi trường tự nhiên và giống như tại thời điểm bình thường.
Ngoài các bãi biển, sò ốc lĩnh vực thu thập trên, lĩnh vực chất lượng nước của các phần còn lại của bách về địa điểm và người dân địa phương về bản chất của các nơi như ven biển quan sát thiên nhiên, bảo tồn trong tình trạng tốt và chúng tôi sẽ cố gắng.
Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc điểm của vùng biển cá nhân, cho các hạng mục chưa được thiết lập tiêu chuẩn nước thải của đất nước, và phải áp dụng các biện pháp cần thiết.
Đặc biệt, chúng tôi sẽ cố gắng đến mức độ của hiện tượng phú dưỡng trả quan tâm đúng mức đến cao hơn đáng kể Osaka phần bên trong của bảo tồn nước và quản lý so với các vịnh khác Nada.
Ngoài ra, chất lượng nước và thủy sản sinh thái và các vi sinh vật xâm nhập vào từ các vùng nước khác do đặc điểm của Biển nội địa Vũng Tàu, từ thực tế rằng có một tác động lớn đến nguồn tài nguyên biển, vv, và sẽ cố gắng để được hoàn toàn chống lại   cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn cảnh quan văn hoá, bảo tồn, như (1) công viên tự nhiên cho biển nội địa Vũng Tàu suốt tiến hành một cuộc khảo sát, cùng với việc thực hiện một đánh giá về các lĩnh vực như Công viên Quốc gia và Công viên Quốc gia, nếu cần thiết, chỉ định và xem xét các công viên tự nhiên tỉnh cũng như thúc đẩy việc chỉ định khu vực bảo tồn thiên nhiên, trong những khu bảo tồn được cam kết tăng cường các quy định về bảo vệ, và sẽ thúc đẩy việc sử dụng các hệ thống hiện tại, chẳng hạn như hệ thống thu mua đất tư nhân.
Bảo tồn các không gian xanh, cùng với việc tăng cường các hoạt động của các quy định liên quan đến hoạt động và các mảnh vỡ thu đúng các quy định về sự phát triển của đất rừng ở các vùng ven biển và hải đảo có một cảnh quan tự nhiên tốt, tại các khu vực đô thị ven biển, thành phố công viên và bảo trì, cũng như các khu bảo tồn cây xanh đặc biệt của các cổng không gian xanh, và được tiến hành với sự chỉ định của công viên.
Ngoài ra, việc kiểm soát sâu hại rừng như bằng cách xử lý thích hợp, sự phát triển của rừng phòng hộ, bởi việc thực hiện trồng rừng và thực hiện các chính sách lâm nghiệp phù hợp dự án trồng rừng, và sẽ nỗ lực để bảo vệ, phát triển rừng khỏe mạnh. Cần lưu ý rằng, trong trường hợp của màu xanh lá cây không thể tránh khỏi đang suy yếu do phát triển, vv, và sẽ nỗ lực để đảm bảo các màu xanh lá cây bằng các biện pháp trồng thêm cây xanh phù hợp.
Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo tồn, như một tượng đài tự nhiên không có những cảnh quan thiên nhiên và không thể tách rời của Biển nội địa Vũng Tàu, danh lam thắng cảnh, các di sản thiên nhiên và như thế, và chỉ định của nó, bởi các hoạt động đúng đắn của hệ thống theo sự quản lý, vv, vv chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo tồn.
Khuyến khích trôi, trôi, đáy biển từ chối biện pháp cho bờ biển bị trôi dạt, vv, Luật liên quan đến xúc tiến chế biến và các giống của flotsam bờ biển và như theo việc bảo tồn cảnh quan tốt và môi trường ở bờ biển để bảo vệ xinh đẹp và thiên nhiên phong phú và dựa trên các chính sách cơ bản luật tương tự, sự phát triển của quy hoạch vùng trong tỉnh, thu thập và xử lý, để thúc đẩy hợp tác với các tỉnh có liên quan như các biện pháp kiểm soát thế hệ. Đối với thùng rác trôi tàu ngầm, dựa trên cùng độ phân giải pháp bổ sung, điều kiện thực tế và thu thập và xử lý, và phải làm việc tích cực để các biện pháp kiểm soát phát triển và muốn.
Cụ thể, cùng với việc tăng cường và thực hiện làm sạch kinh doanh của các cuộc đàn áp chống lại việc bán phá giá của rác thải, bao gồm cả đất, hoạt động quan hệ công chúng cho người dân, thông qua như thúc đẩy sự tham gia của công chúng trong các hoạt động làm sạch-up, biển, đẹp ý thức của bãi biển và tôi sẽ nỗ lực để cải thiện. Ngoài ra, người ta cho rằng cũng tìm cách thực hiện làm sạch hoặc như trong lưu vực sông chảy vào Biển nội địa Vũng Tàu.
Đặc biệt, cho trôi, trôi dạt vào bờ thùng rác tàu ngầm như nhựa phế thải, và sẽ cố gắng điều kiện và biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm thực tế.
Xúc tiến như du lịch sinh thái để tận dụng lợi thế của cảnh quan độc đáo ở Biển nội địa Vũng Tàu, trong khi người dân, bao gồm cả người dân thành thị và xem xét đến việc bảo vệ biển và thiên nhiên vuốt ve với thiên nhiên, vv, do đó những kiến thức và sự hiểu biết của những thục hơn, sinh thái nó được thiết kế để thúc đẩy du lịch sinh thái dựa trên Luật du lịch khuyến mãi. Trong trường hợp này, bao gồm các đảo, mà đã để lại cảnh quan riêng của nó, và tại cùng một thời gian để đánh giá lại sự quyến rũ độc đáo của khu vực này, chúng tôi sẽ nỗ lực cũng dẫn đến sự kích hoạt của khu vực. Ngoài ra, nó được giả định để thúc đẩy những nỗ lực của du lịch biển mà tận dụng lợi thế của mạng và môi trường tự nhiên của hòn đảo của Biển nội địa Vũng Tàu.
Hơn nữa, ở những nơi mà người dân ít có khả năng để đóng ra biển, trong khi có tính đến môi trường xung quanh, và sẽ nỗ lực để tạo ra một nơi mà là biển và nhân dân xây dựng như bãi biển nhân tạo và bãi triều.
Các biện pháp khác do sự phát triển, vv, làm giảm các bờ biển tự nhiên, theo quan điểm của trường hợp đó cũng cảnh quan ven biển bị suy yếu, khi những hiện thực, người ta cho rằng xem xét đầy đủ đến tính toàn vẹn của cảnh quan. Ngoài ra, trên bề mặt biển và các khu vực ven biển, vv, trong trường hợp cài đặt các thiết bị, cũng như xem xét đầy đủ cho việc bảo tồn cảnh quan, mà sẽ mất bờ biển tự nhiên là đến, nếu cần thiết, để có các biện pháp phục hồi và nỗ lực.
Ngoài ra, cảng cá nằm rải rác ở Biển nội địa Vũng Tàu xung quanh, ruộng bậc thang, cho cảnh quan văn hoá phản ánh cảnh quan thiên nhiên và trở thành một lớp tách rời với cá tính của từng lĩnh vực, chẳng hạn như đường, để được đúng bảo tồn nó được giả định rằng việc xem xét đến.
Sử dụng an toàn bền vững các nguồn tài nguyên biển là một thành phần của hệ sinh thái nguồn lợi thủy sản, quan điểm của thực tế là đang có ý định được giới hạn, để đảm bảo sử dụng bền vững, từ điểm nhìn của đa dạng sinh học và năng suất sinh học trong việc xem xét sự hài hòa với môi trường, nó nhằm mục đích thúc đẩy các loài thuỷ sản và tăng trưởng thực vật, lưu trữ thích hợp và quản lý các nguồn tài nguyên biển dựa trên những phát hiện khoa học và sẽ nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa sẽ được thực hiện. Thảm cỏ biển, bãi triều không chỉ là một ngư trường quan trọng, có sinh sản của các sinh vật biển, như các chức năng địa điểm và năng suất tài nguyên tăng trưởng như cá trẻ con, một loạt các chức năng thanh lọc, vv của chất lượng nước do sự phân hủy các chất hữu cơ dựa vào đó, người ta cho rằng các nỗ lực vào việc bảo tồn và sáng tạo.
Ngoài ra, để tạo không gian môi trường sống tốt tương ứng với lịch sử ra đời của sinh vật dưới nước, và sẽ nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển ngành thủy sản và các biện pháp bảo tồn môi trường nước với một quan điểm trên diện rộng, toàn diện.
Ngoài ra, đối với các biện pháp quản lý nguồn lợi thủy sản, ngư dân là tốt, cùng với công chúng nói chung của sự hiểu biết, và tôi sẽ cố gắng để có được đóng một vai trò nhất định trong quản lý tài nguyên cũng cho người dùng giải trí.
Bảo đảm việc xử lý của các cơ sở xử lý chất thải bằng cách thúc đẩy giảm chất thải, tái sử dụng, tái chế và xử lý các biện pháp toàn diện để thúc đẩy, để đảm bảo sự chuyển đổi từ một xã hội của sản xuất hàng loạt, khối lượng tiêu thụ và khối lượng chất thải dựa trên tinh thần của luật cơ bản cho việc thiết lập một âm thanh vật liệu và giảm lãng phí đòi hỏi số tiền cuối cùng xử lý. Ngoài ra, bạn sẽ được thực hiện bởi các kế hoạch giữ sự toàn vẹn từ quan điểm của các nhu cầu xã hội khi mực nước biển bãi rác thải, hãy xem xét 10 phút trên cả hai mặt của việc điều trị thích hợp của chất thải và môi trường bảo vệ, cũng như vai trò xử lý đất trong vùng và các thiên tai lớn với thảm họa lãng phí xử lý đất xử lý chất thải và quy hoạch phát triển trang web bãi rác.
Để đảm bảo bảo trì thích hợp và góp phần vào sự hồi phục của rong biển giường, căn hộ thủy triều và bảo tồn môi trường ven biển và khả năng làm sạch tự nhiên để duy trì sức khỏe lưu thông và liệu chu kỳ chức năng và phục hồi trong liên tục tâm của biển và trên đất liền và biển nhân tạo căn hộ thủy triều. Trong đất và duy trì khả năng thanh lọc tự nhiên trong việc quản lý thích hợp của rừng và đất nông nghiệp, sông, Hồ, vv sẽ nỗ lực để nạp lại năng lượng nước ngầm, phục hồi, tái sử dụng nước thải, v.v... Ngoài ra, sẽ nỗ lực để tăng cường sự phối hợp giữa các bên khi quảng bá những biện pháp này, một bước ngoặt.
Vùng bảo tồn môi trường và kho lưu trữ bằng cách sử dụng tài nguyên môi trường được giới hạn trong các hòn đảo xa xôi hẻo lánh, tìm kiếm cụ thể để bảo tồn môi trường trong các hòn đảo nhỏ công suất môi trường và bảo tồn môi trường xem xét để được kết nối trực tiếp đến đời sống của người dân và những thách thức kinh tế xã hội.
Các biện pháp cơ bản bảo vệ môi trường biển là giám sát và đánh giá về chất lượng nước, vv.  Nỗ lực để mở rộng chất lượng nước bằng giám sát đo lường các tiện nghi, bảo trì và giám sát hệ thống đo lường tiếp tục xem xét về cải thiện giám sát đo lường các công nghệ bảo quản chất lượng nước, do việc thực hiện các nước chất lượng giảm tất cả hệ thống và dioxin biện pháp các biện pháp đặc biệt phương thức hoạt động.
Phát triển giám sát môi trường, nghiên cứu và công nghệ, vv.
Để những người dưới sự hợp tác của nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và tổ chức tư nhân nên thúc đẩy nghiên cứu về quản lý nước từ quan điểm của nghiên cứu Hải dương học cơ bản, nghiên cứu về việc cải thiện các nghiên cứu về các dự án quy mô lớn thanh lọc tương ứng với các đặc điểm của biển nội địa Vũng Tàu, thủy triều đỏ bùng phát và thiếu hụt ôxy nước đại chúng hình thành cơ chế và công nghệ kiểm soát, đánh giá tác động môi trường, đảm bảo đa dạng sinh học và năng suất sinh học và cải thiện các trầm tích đáy, gây ra bởi khí hậu toàn cầu thay đổi đa dạng sinh học và sinh học tác động đến năng suất và thích ứng nghiên cứu.
Bạn sẽ đẩy mạnh phát triển công nghệ liên quan đến ảnh hưởng của hóa chất cho các chức năng của cảnh quan và đánh giá về cấu trúc hệ sinh thái và giám sát môi trường hiệu quả, phát triển của các chỉ số, Hệ sinh thái, Hệ sinh thái nghiên cứu nghiên cứu trình tự trong cói giường và cải tạo căn hộ thủy triều, tái sử dụng rác thải, vv trên các điều khoản, khôi phục và bảo tồn môi trường biển nội địa Vũng Tàu.
Ngoài ra, để nỗ lực một cách chính xác và liên tục theo dõi hiệu quả của nó và các tác động, cùng với các giải pháp khoa học và công nghệ với những thách thức cho các dự án nghiên cứu trình diễn cho quản lý thích nghi về thích hợp quản lý dinh dưỡng muối, vv, vv, và.
Để duy trì cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ và các thông tin về môi trường trên biển nội địa Vũng Tàu và cố gắng sắp xếp việc chia sẻ thông tin và trí tuệ.


Biển nội địa Vũng Tàu sẽ nhằm mục đích tăng cường hơn nữa hợp tác khu vực giữa các khu vực này để thúc đẩy các biện pháp bảo tồn môi trường, từ một khu vực rộng biển liên quan. Tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan để tăng cường khuyến mãi cố gắng duy trì khỏe mạnh lưu thông và vật liệu chức năng đạp xe và phục hồi, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, môi trường giáo dục, giáo dục môi trường, dựa trên đầu nguồn, nhằm tăng cường phối hợp trong việc thực hiện của mỗi nỗ lực bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương.
Tăng cường việc cung cấp thông tin và quan hệ công chúng nỗ lực PR thông qua quan hệ công chúng những nỗ lực cho nhà nước về môi trường của các biển nội địa Vũng Tàu và lượng phát thải ô nhiễm và xử lý chất thải, thúc đẩy việc xây dựng hệ thống thông tin của chủ trương đẩy mạnh tham gia cộng đồng, môi trường giáo dục, giáo dục môi trường, nghiên cứu, thực phẩm, văn hóa và giải trí thông qua các hoạt động tiếp cận, nhận thức về môi trường công cộng, cơ sở dữ liệu thông tin, v.v...
Thúc đẩy việc phổ biến môi trường bảo tồn và cộng đồng tham gia toàn diện các biện pháp thúc đẩy bảo tồn môi trường biển nội địa, trong đó nước thải và chất thải. Chia sẻ các mục tiêu chung trong khu vực là điều cần thiết, và, với sự hiểu biết đúng đắn của người dân, không phải đề cập đến cư dân trong biển nội địa Vũng Tàu tích, tổ chức tư nhân và các biển nội địa Vũng Tàu hoàn thành các công dân của mình để tiến hành các hành vi môi trường chuyên nghiệp trong tổ chức và đề nghị của những người kinh doanh tham gia vào các hoạt động kinh doanh, chính quyền sẽ bảo đảm hiệu quả và đa dạng các chính sách môi trường lập kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động môi trường có ý thức, tiến hành các hành vi môi trường chuyên nghiệp tại biển như là một nơi sống ngư dân, dựa vào cộng đồng bảo vệ môi trường, lập kế hoạch, thực hiện và hàng ngày sống, vv. Sẽ thúc đẩy nâng cao tinh thần của phổ biến nhận thức của những suy nghĩ về môi trường biển nội địa Vũng Tàu. Để nỗ lực để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng về việc tham gia xây dựng chính sách của nhận thức về ô nhiễm và phát thải chất thải, bảo vệ môi trường, chính phủ, vv.
Vì lý do này, sẽ nỗ lực để hỗ trợ những nỗ lực của các tổ chức tư nhân như phi lợi nhuận đào tạo môi trường tình nguyện viên, v.v... Chúng tôi sẽ nỗ lực để phản ánh ý kiến, khi xây dựng các chính sách bảo vệ môi trường, hội đồng khu vực cần thiết là làm cho một loạt các diễn viên.
Để tham gia vào sự hiểu biết của môi trường biển nội địa Vũng Tàu và nhận thức về bảo vệ môi trường và chống lại sự nhạy cảm tự nhiên nuôi dưỡng thiên nhiên, làm bạn quan tâm về bản chất địa phương và tích hợp yếu tố lịch sử và văn hóa, sử dụng tích cực và dưới sự phối hợp của nhà nước, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân để thúc đẩy giáo dục môi trường và giáo dục môi trường. Vì lý do này, sẽ chuẩn bị một chương trình đào tạo cho sự phát triển của Tiện nghi và đảm bảo sự tương tác với biển, để khuyến khích sử dụng khỏe mạnh và thúc đẩy sự hiểu biết.
Ngoài ra, sẽ nỗ lực để hỗ trợ cho phát triển nguồn nhân lực của các cơ hội học tập kinh nghiệm bằng cách sử dụng các đặc tính của các quan sát tự nhiên về sử dụng diện tích công viên quốc gia và tình nguyện viên chức phi chính Phủ hoạt động, vv...
Các nỗ lực và tổ chức các hội nghị quốc tế trên biển ven biển kín và hỗ trợ, tham gia tích cực và tương tác, nộp hồ sơ thông tin trao đổi cho các hoạt động liên quan đến bảo tồn môi trường trong các Embayments hợp tác trong nước và quốc tế và tiếp tục thăng tiến của môi trường của các nội địa Vũng Tàu, cũng như đóng góp tích cực cho những nỗ lực và ngoài nước.
Các biện pháp nhà nước hỗ trợ : Cấp quốc gia để đảm bảo liên tục và ổn định thực hiện các hoạt động dựa trên kế hoạch này, chính quyền địa phương thực hiện hỗ trợ các biện pháp được yêu cầu để thực hiện bảo vệ môi trường biển.

Xem tin tiếp theo

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha