Dự án đầu tư khu du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn

Dự án đầu tư khu du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn

Dự án đầu tư khu du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn

  • Mã SP:DAKDL
  • Giá gốc:45,000,000 vnđ
  • Giá bán:35,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3

I.2. Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư xây dựng công trình 3
I.3. Mô tả sơ bộ dự án 3
I.4. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 4
I.5. Thời hạn đầu tư: 4
I.6. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 4
CHƯƠNG II: THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM 7
II.1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 7
1.1 Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016. 7
1.2 Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 7
II.2. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu . 8
II.3. Nhận định và phân tích tình hình thị trường phát triển du lịch 9
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 18
III.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án 18
III.2. Mục tiêu đầu tư Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn 19
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 20
IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng 20
IV.2. Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng: 23
IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 23
IV.4.1. Đường giao thông 23
IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 24
CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 26
V.1. Phạm vi dự án 26
V.2. Lựa chọn mô hình đầu tư 27
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 31
VI.1. Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng 35
VI.2. Quy hoạch sử dụng đất: 35
VI.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 35
VII.2. Giải pháp thiết kế công trình 36
VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 36
VI.2.2. Giải pháp quy hoạch: 36
VII.2.3. Giải pháp kiến trúc: 36
VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật 36
CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 38
VII.1. Phương án hoạt động và sử dụng người lao động 38
CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 40
VIII.1. Tiến độ thực hiện - Tiến độ của dự án: 40
2/- Dự trù tiến độ kinh doanh: 40
VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng - Phương án thi công 41
VIII.3. Sơ đồ tổ chức thi công 41
VIII.4. Hình thức quản lý dự án 41
CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 42
IX.1. Đánh giá tác động môi trường 42
IX.1.1. Giới thiệu chung 42
IX.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 42
IX.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 45
IX.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 47
IX.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 47
IX.1.6. Kết luận 49
CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 50
X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 50
X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 50
VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 54
X.3. Nguồn vốn đầu tư của dự án 55
CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 56
XI.1. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội 56
XI.2. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 56
XI.3. Tính toán chi phí 57
XI.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 63
XI.5. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 64
CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65
XII.1. Kết luận 65
XII.2. Kiến nghị 65


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN KHU DU LỊCH
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty :  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn
- Địa chỉ:    Số 091 Điện Biên Phủ, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu ;
- Điện thoại         :    84 – 02313975555  - 0913399875 ;    Fax: 
-  Đại diện          :   Ông Nguyễn Văn Tuất      ;   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
I.2. Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư xây dựng công trình
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương
- Địa chỉ : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại : (08) 22142126  ;   Fax:  (08) 39118579
- Giấy CNĐKKD số : 0305986789 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008, thay đổi lần 11  ngày 21/07/2014.
I.3. Mô tả sơ bộ dự án
- Tên dự án:     Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn
- Địa điểm: Tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
- Dự án đầu tư trên khu đất dự kiến 300 Ha bao gồm các hạng mục sau :

  Phần xây dựng chính   Đvt  Khối lượng
1 Xây dựng đường bậc thang leo núi   m          2,500
2 Xây dựng 1 thang máy lên đỉnh núi cao   m            500
3 Xây dựng nhà ga T1+T2 diện tích   m2            200
4 Xây dựng nhà chòi vọng cảnh diện tích       m2            200
5 Xây dựng 1 cầu kính trên đỉnh núi   m            120
6 Xây dựng nhà điều hành diện tích   m2            120
7 Xây dựng nhà nghỉ 20 phòng diện tích   m2            500
8 Xây dựng nhà hàng ăn uống diện tích   m2            200
9 Xây dựng nhà dịch vụ, lưu niệm diện tích   m2            120
10 Sân, đường bê tông   m2         8,000
11 - Kè bê tông + kè đá  HT                1
12 Khu vệ sinh, nhà tắm   m            120
13 Khu nhà ở cho nhân viên               50
14 Khu nhà kho               60
15 Bể chứa nước sinh hoạt, PCCC + Trạm bơm  m2              80
16 Nhà bảo vệ 1, 2 (cổng chính, có WC)  m2              40
17 Tường rào  m         1,000
18 Cổng   m             10
19 Cây xanh thảm cỏ  m2         7,500
20 San gạt phẳng nền để đạt cao độ thiết kế  m3       20,000
I.4. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới.
- Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình khu vui chơi du lịch sinh thái, các công trình và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của du khách, phù hợp với phát triển du lịch tổng thể của vùng.
- Dự án được thực hiện theo hình thức : chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- Nguồn vốn đầu tư : (đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.)
I.5. Thời hạn đầu tư:
- Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm và khả năng xin gia hạn thêm trong tương lai.
I.6. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
I.5.1. Các văn bản pháp lý về quản lý đầu tư xây dựng
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014   của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Quy chuẩn 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho tòa nhà và công trình.
- Quy chuẩn chất lượng nước thải QC 14:2008/BTNMT cột B.
- Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn lực chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quản lý quy hoạch xây dựng.
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 28/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 525/2007/QĐ-UBND ngày 11/05/2007 của UBND tỉnh Lai Châu; Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2012/NQ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Lai Châu; Về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bản tỉnh Lai Châu;
- Căn cứ Quyết định số 08/2013/NQ-UBND ngày 03/06/2013 của UBND tỉnh Lai Châu; Về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
- Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 19/06/2012 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt đề cương, dự án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Lai Châu; Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020;
I.5.2. Các tiêu chuẩn, Qui chuẩn xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn thực hiện trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);
- Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);
- TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;
- TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;
- TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;
- TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);
- TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;
- TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng;
- TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;
- TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DU LỊCH 
III.1.   Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án
Về lĩnh vực du lịch, tỉnh Lai Châu là một trong những trung tâm du lịch sinh thái hàng đầu của cả nước. Những năm gần đây lượng du khách đến với du lịch khu vực Hoàng Liên Sơn ngày càng tăng cao với xu hướng chất lượng cao và nhu cầu sử dụng đa dạng các sản phẩm du lịch. Do vậy các cơ sở du lịch phục vụ hiện có trên địa bàn đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế, tỏ ra không phù hợp trong thời kỳ mới, do cơ sở hạ tầng xuống cấp các sản phẩm du lịch chưa đa dạng và phong phú, chất lượng các dịch vụ chưa cao.
Xuất phát từ nhu cầu đó, việc xây dựng Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn đáp ứng những nhu cầu và mong đợi của du khách và khai thác tiềm năng du lịch vốn có, tạo ra các cảnh quan du lịch mới góp phần xây dựng, bảo vệ khai thác các nguồn tài nguyên du lịch là rất cần thiết Chính vì những yếu tố trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đề xuất việc xây dựng Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn với qui mô đầu tư đạt tiêu chuẩn du lịch sinh thái. Chúng tôi tin rằng dự án ra đời sẽ mang lại những thành quả về mặt kinh tế xã hội, phù hợp với qui hoạch và định hướng phát triển du lịch trong tương lai của tỉnh Lai Châu.
Từ thực tế yêu cầu, nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu , việc đầu tư dự án du lịch sinh thái kết hợp các hoạt động văn hoá thể thao tạo ra một dự án mang tính điểm nhấn trong hoạt động kinh tế xã hội của huyện Tam Đường trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan và thiết thực mà vai trò chủ đạo trong thực hiện dự án được gắn liền với trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức xã hội chính trị và nhân dân huyện Tam Đường với sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của nhà đầu tư.
Thực hiện chiến lược phát triển Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn, chủ đầu tư sẽ tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung của huyện và tỉnh Lai Châu đặc biệt là du lịch và du lịch sinh thái kết hợp thể thao, giải trí kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái thưởng ngoạn những mô hình du lịch tự nhiên độc đáo,….
Dự án nhằm thu hút một lượng khách du lịch quốc tế đến với Lai Châu thông qua các chương trình du lịch lữ hành quốc tế, du khách đến khu du lịch để khám phá một loại hình mới. Do đó, để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn. Công ty đã hoàn thiện phương án đầu tư. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn, trình UBND tỉnh Lai Châu cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn, dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung, cho huyện Tam Đường và cũng là thêm một lựa chọn nơi du lịch sinh thái, vui chơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng của nhân dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước.
Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn có tính khả thi bởi các yếu tố sau:
Thực hiện chiến lược phát triển Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Lai Châu đưa ra.
Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và quảng bá du lịch, tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển du lịch, thể thao, giải trí, thư giãn vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

III.2.   Mục tiêu đầu tư Khu du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn
Tận dụng những lợi thế của địa điểm gần núi, thuộc huyện Tam Đường nằm trên đỉnh một ngọn đồi có tầm nhìn rộng việc xây dựng một dư án dịch vụ du lịch sinh thái, văn hoá thể thao, có dấu ấn tri thức tạo ra được sản phẩm là một dự án mang điểm nhấn hội đủ các yếu tố sạch đẹp có không gian văn hóa truyền thống, có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu .
Phát triển hệ sinh thái tự nhiên: Tận dụng khai thác các nguồn cây xanh trong khu du lịch. Áp dụng những kỹ thuật của các nghê nhân đem về lai tạo nhân giống nhằm tạo ra khu Du lịch Sinh thái với mảng rừng cây xanh mọi miền và vườn cây quý. Sử dụng bãi đất trống đưa vào sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ đất, phát triển hệ thống sinh thái đa dạng bảo đảm tính bền vững của dự án phù hợp xu thế phù hợp chính sách quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sử dụng những tri thức, khả năng kinh nghiệm về quy hoạch, kiến trúc và quản lý mang phong cách kinh doanh doanh mới, hiện đại để tạo ra được những công trình có giá trị mang tính hiện đại kết hợp, phong cách riêng thu hút được nguồn du khách, hoạch định được định hướng hoạt động kết nối các địa phương ngoài tỉnh, quốc tế. Tạo ra công trình mang biểu tượng đặc trưng của địa phương, một khu du lịch sinh thái xanh sạch đẹp, và là công trình mang tính điển hình trong định hướng có đầy đủ các tiện nghi, phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước về chất lượng cũng như số lượng phục vụ nhằm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Lai Châu nói chung và khu du lịch nói riêng.
Kết gắn, liên kết và thúc đẩy sự phát triển Du lịch đối với những địa danh và thế mạnh của tỉnh nhà (Phiên chợ vùng cao, Dinh thự Đèo Văn Long, Bia Lê Lợi, Đèo Thác Trắng, hồ thủy điện …) đồng thời tạo cơ sở hạ tầng phát triển ngành du lịch đối với địa phương tỉnh Lai Châu. Góp phần đóng góp nguồn ngân sách, tạo việc làm ổn định và lâu dài cho một số lao động trong vùng, thúc đẩy thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội tại địa phương. Xây dựng Khu du lịch, dịch vụ đèo Hoàng Liên Sơn, Du lịch sinh thái, văn hóa, kết hợp dịch vụ theo hướng bền vững; mở rộng du lịch thiên nhiên, các khu tuyến, điểm du lịch nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của dự án. Đưa du lịch, dịch vụ huyện Tam Đường nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126  – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha